ไม่พบผลการค้นหา
กรมการค้าภายใน ขอประชาชนอย่ากักตุนหน้ากากอนามัย ควรแบ่งปันกัน ส่วนกรณีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนร้องเรียนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้ดูแล เพราะอยู่ในส่วนของการจัดสรรของโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักข่าวไทย รายงาน วันที่ 2 มี.ค. 2563 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน ซึ่งเกิดจากความตื่นตระหนกของผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 ขณะที่โรงงานในประเทศมีกำลังการผลิตจำกัด 1,350,000 ชิ้นต่อวัน ประกอบกับปัญหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเริ่มขาดแคลนและหายาก กระทรวงพาณิชย์

โดยกรมการค้าภายในได้รับมอบหมายให้จัดระเบียบโรงงานผลิตกระจายหน้ากาก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข รวมวันละ 600,000 ชิ้น โดยให้บุคลากรทางการแพทย์ 350,000 ชิ้น ผ่านโรงพยาบาลโดยตรง 150,000 ชิ้น ผ่านองค์การเภสัชกรรม 200,000 ชิ้น และส่งมาที่กรมการค้าภายใน 250,000 ชิ้นเท่านั้น เพื่อกระจายไปยังสมาคมร้านขายยา การบินไทย ร้านธงฟ้า เซเว่นอีเลฟเว่น บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ขายให้ประชาชนคนละไม่เกิน 1 แพ็ค ๆ ละ 4 ชิ้น ราคาชิ้นละ 2.50 บาท รวมจำหน่ายแพ็คละ 10 บาท 

ส่วนที่เหลืออีก 750,000 ชิ้น/วัน โรงงานอุตสาหกรรมบริหารจัดการตามการค้าปกติ แต่ยอมรับว่าส่วนนี้ อาจจะต้องเข้ามาดูแลหรือไม่ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีการกระจายไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นการตกลงการค้าของภาคธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (2 มี.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เชิญโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย 11 โรงงาน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง ซึ่งการประชุมร่วมครั้งนี้ หากสถานการณ์หน้ากากอนามัยยังขาดแคลน ภาครัฐอาจจะใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดึงในส่วนของ 750,000 ชิ้น เอามาบริหารและจัดการเองก็ได้ 

นอกจากนี้ ในเรื่องของวัตถุดิบ กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์จัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และกระทรวงพาณิชย์ยังขอให้โรงงานเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย 24 ชั่วโมง และเพิ่มการทำงานวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย 

ส่วนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกมาร้องเรียนว่าไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในโรงพยาบาลนั้น กระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้จัดสรรให้ เพราะการแบ่งปันและจัดสรรจะอยู่ในส่วนของโควตา 750,000 ชิ้นในการจัดสรรของโรงงานอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้จัดรถคาราวานออกจำหน่ายหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. นี้ รวม 111 คัน โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 21 คัน และต่างจังหวัด 90 คัน แต่ละคันจะมีหน้ากากอนามัยให้บริการนับเป็นหมื่นชิ้นด้วยกันที่จะให้บริการจะหมุนเวียนออกจำหน่ายให้ทั่วถึงแต่ละชุมชน โดยจะจำหน่ายให้ประชาชนคนละไม่เกิน 1 แพ็คๆ ละ 4 ชิ้น ราคาชิ้นละ 2.50 บาท รวมจำหน่ายแพ็คละ 10 บาท แม้หน้ากากอนามัยจะเป็นสินค้าควบคุม แต่หน้ากากอนามัยมีมากกว่า 70 ชนิด แต่ละชนิดจะมีราคาที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถคุมราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยทั้งระบบได้ แต่ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาดูแลหน้ากากอนามัยที่ใช้ปัองกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยจะพอเพียงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่าตื่นตระหนกและซื้อหน้ากากอนามัยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โปรดอย่ากักตุน เพื่อให้คนอื่นได้ใช้กันอย่างทั่วถึง และควรเทใจให้กันแบ่งปันกันหน้ากากอนามัยมีเพียงพอแน่ จึงขอความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตนี้ เพื่อก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน

และกรมฯ ขอย้ำจะไม่ให้เกิดปัญหาการเอาเปรียบกันและกัน โดยได้ส่งดำเนินคดีต่อกลุ่มที่ขายเกินราคาและไม่ติดป้ายแสดงราคา 51 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มสินค้าออนไลน์กว่า 5 ราย และกำลังส่งเจ้าหน้าตรวจเช็คผู้ค้าออนไลน์รายใหญ่ในกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง ทั้ง Shopee , JD Central และ Lazada เพื่อแก้ไขปัญหาการขายหน้ากากอนามัยทางออนไลน์ราคาแพงเกินจริง แม้ว่าก่อนหน้านี้เชิญมาพูดคุยและตกลงร่วมกันแล้ว แต่ยังพบว่ามีการจำหน่ายราคาแพงค่อนข้างมาก หากยังพบอยู่จะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง