ไม่พบผลการค้นหา
รมว.พาณิชย์ ประชุม กกร. ตรวจสอบราคาปุ๋ย-ติดราคารับซื้อพืชผลการเกษตรทั่วประเทศ ให้เป็นธรรมกับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต พร้อมจี้ 48 โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคายาและค่าบริการตามประกาศกรมการค้าภายใน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้กรมการค้าภายในตรวจสอบการจำหน่ายปุ๋ยของเกษตรกร ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตกระทบต่อรายได้เกษตรกร โดยให้ตรวจสอบเรื่องราคาที่ต้องไม่แพง ถูกต้องให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกร

ขณะเดียวกัน การติดราคารับซื้อพืชผลการเกษตรทั่วประเทศ ต้องมีความเป็นธรรมให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเร็วที่สุดมากที่สุด เพื่อเกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บผลผลิตได้ ไม่เกิดความเสียหาย เช่น ได้ดำเนินการไปแล้วคือ ลำไย ได้เปลี่ยนการติดประกาศราคาจากช่วงเย็นมาเป็นช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมประสบผลสำเร็จเป็นตัวอย่าง 

ที่ประชุมมีมติต่อเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ให้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อตรวจวัดเรียลไทม์ จึงต้องนำมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนี้เพื่อทราบ และให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการให้เสร็จใน 2 เดือน และอีกเรื่องคือกำหนดการขนย้ายมะพร้าว เป็นการขอเพิ่มพื้นที่ควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาวและเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยขออนุมัติกำหนดพื้นที่เพิ่มที่ปัตตานีใน 6 อำเภอ เห็นชอบกำหนดให้พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอหนองจิก และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ควบคุมการขนย้ายสินค้ามะพร้าวที่นำเข้าเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ 7 จังหวัด 10 อำเภอ ตามเงื่อนไขปริมาณที่ควบคุมการขนย้าย จึงเพิ่มไป และกำหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือเรื่องแก้ไขปัญหานี้ 

ยังเหลืออีก 48 รพ. ไม่แจ้งราคายาและค่าบริการ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เรื่องสำคัญอีกเรื่อง คือความคืบหน้าแจ้งราคายาโรงพยาบาลเอกชน ได้ติดตามประกาศ กกร. เรื่องการแจ้งราคาการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรคเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ด้วยโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 353 รายแจ้งข้อมูลแล้ว 301 รายยังไม่แจ้งข้อมูล 48 ราย ทั้งนี้กรมการค้าภายในรายงานว่าได้ออกหนังสือเรียกไปยังโรงพยาบาลทั้ง 48 รายมาห้อยท้ายคำชี้แจง และในนี้มีโรงพยาบาลที่ยังไม่แจ้งจริงๆ 28 ราย เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 เรื่องนี้ต้องกำกับดูแลไม่เป็นไปตามมติของ กกร.ก่อนหน้านี้ 

จุรินทร์ ปลื้มตัวเลขส่งออกบวก สั่งเดินหน้าลุยหารือ กรอ.พาณิชย์ต่อสัปดาห์หน้า

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวเลขส่งออกตามรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เรื่องตัวเลขการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2562 ว่า มีข่าวดีสัญญาณเป็นบวก คืออัตราการขยายตัวตัวเลขส่งออกบวกร้อยละ 4.28 ได้ตรวจสอบแล้วสินค้าดาวรุ่งที่ช่วยให้ตัวเลขส่งออกเป็นบวกคือ ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป สบู่ เครื่องสำอาง ของใช้ในบ้าน เป็นต้น และตลาดที่เด่น คือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา แต่อะไรก็ตามยังคงกำกับนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าจับมือภาคเอกชนเดินหน้าต่อไปเพื่อผลักดันการส่งออก ซึ่งวันที่ 26 ส.ค.นี้ ให้ กรอ.พาณิชย์ ประชุมเวลา 9.00-10.00 เพื่อกำหนดเร่งรัดการส่งออกที่เป็นรูปธรรมจริงๆ ในรายสินค้าว่าจะเร่งรัดตัวใดบ้างทั้งภาค เกษตรและอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: