ไม่พบผลการค้นหา
ม.อัสสัมชัญ พร้อมมอบส่วนลด 50% และจัดเตรียมการสอน นิติฯ ป.โท ให้ จนท.กรมพระธรรมนูญ หวังเสริมทักษะให้ทันโลก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา หวังผลักดันผลประโยชน์ของทั้ง 2 องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีพล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม

หนังสือลงนามช่วงหนึ่งระบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้นเพื่อการผลักดันความก้าวหน้าของบุลคากรทางทหารในประเด็นระบบยุคติธรรมและกฎหมาย ระบบการศึกษา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเพื่อก้าวให้ทันกับโลกและสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไป 

ส่วนหนึ่งในข้อตกลงร่วมทั้งหมด 8 ข้อ ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงนามคือการจัดเตรียมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (Master Degree of Law Program) ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทัพ จากกรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งยังตกลงที่จะมอบส่วนลดค่าเทอมถึง 50% ขณะที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมต้องจัดหาโอกาสให้การฝึกงานหรือฝึกฝนทักษะทางการวิชาการให้กับนักศึกษาของมหาวิทายาลัยในทุกปีการศึกษา

ทั้งนี้หนังสือความตกลงฉบับดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด