ไม่พบผลการค้นหา
กกพ.เตรียมศึกษาเกณฑ์ปรับลดค่าไฟ-เพิ่มประสิทธิภาพเงินกองทุน ด้าน กบง.เร่งลดราคา NGV และตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี สุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั่งเป็นประธาน ลงความเห็นให้มีการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนผ่านระบบพลังงานทั้งหมด

วัฒนพงษ์ คุโรวาท - ผอ.สนพ.
  • วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ผอ.สนพ.ชี้ว่า ที่ประชุมมีนโยบายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งทบทวนความต้องการรายได้ของการไฟฟ้าและทบทวนหลักการทางการเงินเพื่อให้เกิดเป็นต้นทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ กบง.ยังสั่งให้ กกพ.เข้าไปดูเรื่องการทบทวนการกำหนดอัตราค่าบริการจัดหาและค่าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) และทบทวนค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เหมาะสม รวมไปถึง การทบทวนต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติในโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

กกพ.ยังต้องกลับไปทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเร่งให้เงินดังกล่าวไปถึงมือประชาชนในท้องถิ่นจริง ล่าสุด คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และ โฆษก กกพ.ชี้แจงว่า เงินกองทุนสำหรับปีงบประมาณปี 2563 มีประมาณ 2,800 ล้านบาท 

วัฒนพงษ์ เสริมว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นของน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วบี 7 ซึ่งจะทำให้การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 ลดลงประมาณ 0.051 บาทต่อลิตร (ณ ราคาไบโอดีเซล 25.90 บาทต่อลิตร) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลบี 10 ในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีมติให้ตรึงราคาขายปลีก LPG ออกไปอีก 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) ให้ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม หรือราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของ LPG มาบริหารจัดการ บนการคาดการณ์รายจ่ายที่ 450 ล้านบาท/เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;