ไม่พบผลการค้นหา
"จาตุรนต์ ฉายแสง" จวก "พล.อ.ประยุทธ์ - วิษณุ" หยุดฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ย้ำท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง หนุนคนไทย "พอกันที"

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลนี้ถ่วงเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมานานเต็มทีแล้ว และคนที่ออกมาทำหน้าที่โยกโย้บ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งตัวเอ้ก็คือนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้มานานแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 252 บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จะมียกเว้นได้บ้างก็ในกรณี อปท.รูปแบบพิเศษเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่า อปท. เกือบทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกับการเลือกตั้ง ไม่เลือกตั้งไม่ได้

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ก็หลายปีแล้วที่ไม่มีการเลือกตั้งเสียที ถ้านับรวมถึงเวลาตั้งแต่ อปท.ส่วนใหญ่ครบวาระหรือถูกปลดออก ก็ยิ่งหลายปี เท่ากับรัฐบาล คสช. และรัฐบาลนี้ซึ่งมีนายกฯ คนเดียวกันจงใจไม่ทำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกันเลย

นายจาตุรนต์ ยังบอกด้วยว่า การอ้างว่างบประมาณหมดแล้ว ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้แบบไม่มีกำหนด เป็นการอ้างแบบข้างๆคูๆ ยิ่งอ้างสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งเลอะเทอะไปใหญ่ อย่างนี้ถ้ารัฐบาลไม่อยากทำอะไรก็อ้างโควิด-19 ได้หมด

มีช่องทางมากมายที่จะหางบประมาณมาใช้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบควบคุมการใช้งบประมาณของท้องถิ่นหลายแสนล้านบาทให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและยังป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีกว่าปล่อยให้อยู่ใต้อำนาจกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่

สังคมไทยปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกอยู่ใต้การกำกับบงการของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจที่ตรวจสอบควบคุมไม่ได้ ใช้งบประมาณกันตามความต้องการของผู้มีอำนาจมากกว่าที่จะฟังเสียงประชาชนมานานเกินไปแล้ว

ในหลายปีมานี้ การที่รัฐบาลสามารถสั่ง อปท.ได้ตามอำเภอใจ ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ น่าจะเกิดเป็นความรั่วไหล สูญเปล่านับเป็นแสนล้าน มากกว่างบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นมากมายหลายเท่า

"ถึงเวลาที่เราจะบอกพล.อ.ประยุทธ์และรองฯ วิษณุว่า "พอกันที" นายจาตุรนต์ เผย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง