ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย รำลึก 87 ปี เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ชี้คนไทยยังคงมีภารกิจผลักดันให้เกิดระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ด้าน 'ผศ.ดร.ประจักษ์' ระบุในปัจจุบันประชาชนยังไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตย

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก รำลึกครบรอบ 87 ปี 24 มิถุนายน 2475 การอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ว่า 24มิถุนา ผ่านพ้นมา87ปีก็ยังคงต้องรำลึกกันต่อไป สถานการณ์การเมืองปัจจุบันของไทย ภายหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเกือบ3เดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้ส่งสัญญานใดๆให้เกิดความหวังขึ้นในสังคมไทยแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันการเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพียงเสี้ยวใบ จะเรียกประชาธิปไตยครึ่งใบ เฉกเช่นประชาธิปไตยภายใต้การยึดครองของระบอบเผด็จการแบบในอดีตยังไม่ได้ เพราะระบอบการเมืองปัจจุบันที่ออกแบบมาตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ ที่ยึดครองอำนาจไปจากประชาชน กำหนดชื่อและโครงร่างของรูปแบบการปกครองให้ มีเสื้อคลุมแบบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่สาระของระบบกลับมิได้ เชื่อมั่นในระบอบสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพและความยุติธรรมในสังคมอย่างเพียงพอ

"เรายังเห็นการแสดงออกเพื่อคุกคามหรือประทุษร้าย บุคคลที่มีความคิดเห็นต่างหรือใช้ การคุกคาม ทำร้ายแม้กระทั่งวาจาและการใช้อำนาจอิทธิพลทางด้านการปกครองและทางกฎหมาย ทุกรูปแบบ จัดการและกระทำต่อนักศึกษา นักวิชาการ ปัญญาชน สื่อมวลชน สถาบันทางการเมืององค์การภาคประชาสังคม และประชาชนกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ที่มีความเห็นต่างหรือมีแนวคิดในการแสวงหา ทางออกให้ประเทศหรือทิศทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบัน พวกเขามักจะถูกคุกคามอย่างสม่ำเสมอ"

ดังนั้นพวกเราทุกคนในสังคมไทยล้วนมีภารกิจสำคัญ ที่ต้องช่วยกันปลดเปลื้องพันธนาการที่กลุ่มผู้มีอำนาจสร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มตน ให้หลุดพ้นไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อย่าให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อครั้งอดีตต้องสูญเปล่า อย่าให้ลูกหลานในอนาคตต้องรับมอบประเทศชาติที่ปรักหักพังขาดความน่าเชื่อถือ

เช่นเดียวกับผศ.ดร.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ ว่า "วันนี้ครบรอบ 87 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 สยามเปลี่ยนจากการปกครองภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มุ่งหมายให้ประชาชน มีสิทธิเสมอภาคและเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย - มาถึงวันนี้เรายังเดินไปไม่ถึงจุดนั้นเลย "


อ่านเพิ่มเติม