ไม่พบผลการค้นหา
'กรมควบคุมโรค' แจงหยุดใช้เครื่องวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่สนามบินแล้วตั้งแต่ ทางการ 'อู่ฮั่น' สั่งปิดเมือง หลังจากนี้ให้ ตม. ซักถามประวัติและสังเกตอาการทางกายภาพของนักท่องเที่ยวที่อาจป่วย แล้วค่อยส่งตรวจ ย้ำอาจทบทวนติดตั้งเทอร์มอล สแกนสำหรับเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงอีกครั้ง

นายแพทย์โรม บัวทอง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำท่าอากาศยาน กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลจีนออกมาประกาศห้ามประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีนออกจากพื้นที่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 ม.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาในไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้ฝั่งกรมควบคุมโรคไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร บริเวณประตูทางเข้าอาคารสนามบิน สำหรับเที่ยวบินที่มาจากมณฑลหูเป่ย ณ สนามบินอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงแล้ว

อย่าวไรก็ตาม หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรึกษาว่าจะกลับมาติดตั้งในเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงหรือไม่ พร้อมชี้ว่า กรมฯ ประเมินข้อมูลสถานการณ์เมืองที่มีความเสี่ยงตามประกาศขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO


โรคระบาด
  • นายแพทย์โรม บัวทอง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำท่าอากาศยาน

นพ.โรม อธิบายเพิ่มเติมว่า การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermal Scan) จะทำกับเที่ยวบินที่มาจากแหล่งโรคระบาด ซึ่งในที่นี้คือ มณฑลหูเป่ย แต่ปัจจุบันเที่ยวบินตรงที่มาไทย มีเพียงจากเมืองอู่ฮั่นเท่านั้น เมืองอื่นๆ ในมลฑลหูเป่ยไม่มีเที่ยวบินตรงมาไทย จึงไม่จำเป็นต้องตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิตรงบริเวณประตูทางผ่านจากเครื่องบินมายังอาคารผู้โดยสาร แต่สามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่จะทราบที่มาของผู้โดยสาร หากมีผู้โดยสารที่มีประวัติการเดินทางมาจากมลฑลหูเป่ยให้ช่วยซักถามและสังเกตอาการทางกายภาพของผู้โดยสารให้แทน หากพบความเสี่ยง ก็สามารถส่งต่อให้กับทีมแพทย์ในสนามบินดำเนินการต่อโรคระบาด

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งเครื่องตรวจอุณหภูมิผู้โดยสารได้ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มกราคมที่ผ่านมา โดยเที่ยวบินสุดท้ายจากอู่ฮั่นที่มาไทย ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลา 1.10 น. ของวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า กระบวนการตรวจวัดอุณหภูมิคนไข้ทั้งจากเครื่องเทอร์มอร์มิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิจากหู ทำให้ทางการไทยตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต่ลงจากเครื่องถึง 3 คน จากจำนวนผู้ที่มีอาการป่วยทั้งหมด 22 คน 

ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นมาประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3-23 ม.ค. (ณ เวลา 1.10 น.) ในทั้งหมด 5 สนามบินทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ มีทั้งสิ้น 136 ไฟลท์ คิดเป็นจำนวน 21,352 คน โรคระบาด

สำหรับมาตรการป้องกันขั้นอื่นๆ นพ.โรม ชี้ว่า เมื่อผู้ที่มีเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการมีไข้ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิไม่สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว หรือมีอาการไอ จาม และเจ็บคอ ณ ช่วงที่อยู่ในสนามบิน เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ออกไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศ ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลและสาธารณชนที่ต้องช่วยกันระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เพจกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยไม่หยุดทำการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย อีกทั้งในพรุ่งนี้ (25 ม.ค.) จะเริ่มการคัดกรองเที่ยวบินที่มาจากเมืองอื่นๆ ที่มีรายงานการระบาดอีกด้วย เช่น กวางโจว เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :