ไม่พบผลการค้นหา
ประกาศรายชื่อ 250 ส.ว.แต่งตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เต็มไปด้วยเสียงครหาว่าเป็น 'สภาร้อยนายพล" หรือ 'สภาผลัดกันเกา' แทบทั้งหมดคือคนกันเองจากแวดล้อมบริวารคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐประหารชุดก่อนหน้าตั้งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 2549 (ต.ค. 2549-ธ.ค.2550) ส.ว.สรรหา 2551 (ก.พ. 2551-เม.ย.2554) ส.ว.สรรหา 2554 (เม.ย.2554-พ.ค.2557)

สมาชิก สนช. 2557 (ส.ค. 2557-พ.ค.2562) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 2557 (ต.ค. 2557-ก.ย.2558) สภาขับคเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 2558 (ต.ค. 2558-ส.ค. 2560) และ ส.ว.ยุค คสช. แต่งตั้ง ปี 2562 

เมื่อดูภาพรวม 250 ส.ว.ชุด คสช. แต่งตั้งปี 2562 แบ่งเป็นทหาร 93 คน ตำรวจ 14 คน และพลเรือน 143 คน สามารถจำแนกได้เป็น 4 ก้อนใหญ่ คือ 1. สนช. 89 คน โดย 6 คนเป็นตามตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพ

2.สปช.-สปท. 44 คน

3.คณะรัฐมนตรีและคสช. 18 คน

4.กลุ่มลากตั้งหน้าใหม่ 83 คน ส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการเกษียณของกระทรวงสำคัญ

ตลอด 13 ปี แห่งความขัดแย้ง จึงเต็มไปด้วย "นักลากตั้ง" ที่ปวารณาตนเป็นคนดี นั่งกระดิกเท้า ไม่ต้องลงทุนลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง รอคณะรัฐประหารเทียบเชิญรับตำแหน่ง หลายรายอยู่ต่อเนื่องยาวนานเกินกว่า 10 ปี หากไม่นับวาระ 5 ปี ของส.ว. 2562 แถมได้เงินเดือนง่ายๆ โดยไม่ต้องลงทุนหาเสียงหรือยึดโยงต่อประชาชนแต่อย่างใด ซึ่ง 'วอยซ์ ออนไลน์' รวบรวมไว้ ดังนี้ 

  •  ลากตั้ง 12 ปี 4 เดือน (เกิน 3 วาระเลือกตั้งส.ส.)

นายตวง อันทะไชย เป็น สนช.2549 รายรับ 1,460,620 บาท ส.ว.2551 รายรับ 4,201,720 บาท

ส.ว.2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช.2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 16,677,660 บาท 

นายสมชาย แสวงการ เป็น สนช.2549 รายรับ 1,460,620 บาท ส.ว.2551 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว.2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช.2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 16,677,660 บาท

ตวง อันทะไชย DA77600921B619F.14082511.jpg

(ตวง อันทะไชย)

สมชาย แสวงการ กกก  DB042C270.14082511.jpg

(สมชาย แสวงการ)

  • ลากตั้ง 11 ปี 2 เดือน (เกิน 2 วาระเลือกตั้ง ส.ส.) 

นายสรุชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็น ส.ว.สรรหา 2551 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว. 2554 (รองประธานวุฒิสภา) รายรับ 4,282,380 บาท สนช. 2557 (รองประธาน สนช.) รายรับ 6,944,400 บาท รวมทั้งหมด 15,428,500 บาท

สุรชัย-เลี้ยงบุญเลิศชัย.jpg

(สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)

นพ.เจตน์ ศริธรานนท์ เป็น ส.ว.สรรหา 2551 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว.สรรหา 2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 15,217,040 บาท 

นายมณเฑียร บุญตัน เป็น ส.ว.สรรหา 2551 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว.สรรหา 2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 15,217,040 บาท  

นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เป็น ส.ว.สรรหา 51 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว.54 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 57 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 15,217,040 บาท 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เป็น ส.ว.สรรหา 2551 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว.2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 15,217,040 บาท 

เจตน์ ศิรธรานนท์ วิป สนช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ G83A8373.JPG

(เจตน์ ศิรธรานนท์)

สมบูรณ์ งามลักษณ์ ก BCCE9B91.14082511.jpg

(สมบูรณ์ งามลักษณ์)

อนุศาสน์ สุวรรณมงคล 951705.jpg

(อนุศาสน์ สุวรรณมงคล)

มณเฑียร บุญตัน 951615.jpg

(มณเฑียร บุญตัน)

  •  ลากตั้ง 10 ปี 1 เดือน (เกิน 2 วาระเลือกตั้ง ส.ส.)

นายคำนูณ สิทธิสมาน เป็น สนช. 2549 รายรับ 1,460,620 บาท ส.ว.สรรหา 2551 รายรับ 4,201,720 บาท ส.ว.สรรหา 2554 รายรับ 4,201,720 บาท สมาชิก สปช. 2557 รายรับ 1,249,160 บาท สมาชิก สปท. 2558 รายรับ 2,498,320 บาท รวมทั้งหมด 13,611,540 บาท

คำนูณ สิทธิสมาน 814.jpg

(คำนูณ สิทธิสมาน)

  •  ลากตั้ง 9 ปี 3 เดือน (เกิน 2 วาระเลือกตั้งส.ส.) 

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นสนช. 49 รายรับ 1,460,620 บาท ส.ว.54 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 57 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 12,475,940 บาท

สมเจตน์ 0814F50CEE400FE.14082511.jpg

(พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม)

  •  ลากตั้ง 8 ปี 1 เดือน (เกิน 2 วาระเลือกตั้งส.ส.) 

พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ (น้องป้อม) เป็นส.ว.สรรหา 2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 11,015,320 บาท 

พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นส.ว.สรรหา 2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 11,015,320 บาท 

นายธานี อ่อนละเอียด เป็น ส.ว. 2554 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 2557 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 11,015,320 บาท 

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นส.ว. 54 รายรับ 4,201,720 บาท สนช. 57 รายรับ 6,813,600 บาท รวมทั้งหมด 11,015,320 บาท 

ธานี อ่อนละเอียด E8A37A3568084.14082511.jpg

(ธานี อ่อนละเอียด)

มหรรณพ เดชวิทักษ์ 30377.jpg

(มหรรณพ เดชวิทักษ์)

เลิศฤทธิ์ 70B690063B0F031329D3.14082511.jpg

(เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์)

  • ส.ว.เครือญาติ คสช. - ครม. ติดโผอื้อ

ขณะที่ความสัมพันธ์และเครือญาติของ คสช. ก็ไม่พลาดติดทำเนียบ ส.ว. 2562

ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาส.ว. 

นายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม น้องชายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม สนช. ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 ของพล.อ.ประยุทธ์ เช่น พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พล.ร.อ.นพดล โชคระดา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นต้น รวมไปถึง พล.อ.นพดล อินทปัญญา เพื่อนสนิท พล.อ.ประวิตร ด้วย

ปรีชา จันทร์โอชา Cover Template.jpg

(พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา)

ศิษฐวัชร 8C21602611.14082511.jpg

(พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ)

สม จาตุศรีพิทักษ์ 18793.jpg

(สม จาตุศรีพิทักษ์)

เฉลิมชัย เครืองาม 8e2800d205aa04e3.jpg

(พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม)

หมายเหตุ - บัญชีเงินเดือน สนช. 2549 

สมาชิก สนช. 62,000 + 42,330 = 104,330 บาท/เดือน 

รองประธาน 64,890 + 45,500 = 110,390 บาท/เดือน 

ประธาน 65,920 + 50,000 = 115,920 บาท/เดือน 

บัญชีเงินเดือน ส.ว.2554

 ส.ว 71,230 + 42,330 = 113,650 บาท/เดือน

รองประธาน 73,240 + 42,500 = 115,740 บาท/เดือน 

 ประธาน 74,420 + 45,500 = 119,920 บาท/เดือน  

 บัญชีเงินเดือน สนช. 2557 

 สนช. 71,230 + 42,330 = 113,560 

 รองประธาน 73,240 + 42,500 = 115,740 บาท/เดือน 

 ประธาน 75,590 + 50,000 = 125,590 บาท/เดือน  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

  1. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2562 
  2. พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๘)
  3. พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗