ไม่พบผลการค้นหา
กรุงเทพโพลล์สำรวจเสียงประชาชน หลังคลายล็อก พบร้อยละ 51.8 อยากให้รัฐบาลกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยการแจกเงินแบบให้เปล่า หวังเคาะหยุดยาวควบปีใหม่

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "คนไทยไปไหน...หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,204 คน พบว่า

สถานที่ที่ประชาชนได้ไปมากที่สุดภายหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้รับการผ่อนปรนคือ

  • ตลาด ตลาดนัดซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 83.1)
  • ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 44.8)
  • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม (ร้อยละ 40.1)

ส่วนสถานที่ที่ประชาชนไม่คิดว่าจะไป เพราะกังวลการติดเชื้อมากที่สุดคือ

  • โรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 91.1)
  • การใช้สนามบินภายในประเทศ (ร้อยละ 83.8)
  • สถานบริการ สปา ร้านนวด (ร้อยละ 81.5)

เมื่อถามว่าอยากให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 2563 เป็นอย่างไร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 อยากให้แจกเงินแบบให้เปล่า รองลงมาร้อยละ 24.1 นำใบเสร็จค่าที่พัก ค่าอาหาร มาลดหย่อนภาษี และร้อยละ 21.2 ให้วอชเชอร์ส่วนลดที่พักร้านอาหาร

สุดท้ายเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.6 คาดหวังอยากให้ไปรวมกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เลย รองลงมาร้อยละ 33.3 คาดหวังให้หยุดในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลย เช่น เดือน ก.ย. และร้อยละ 20.1 คาดหวังว่าจะหยุดยาวติดต่อกันไปเลยในช่วงวันหยุดยาวช่วงใดช่วงหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :