ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุ ผลโพลของพรรค "ดี" สะท้อนการทำงานที่เข้มแข็ง และชี้ให้เห็นทำงานของรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองประชาชน มุ่งหาประโยชน์ แย่งชิงอำนาจกันเองในรัฐบาล

วันที่ 6 ก.ค. 2563 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็น ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้น หากมีการเลือกตั้งในวันนี้ว่า ผลสำรวจดังความคิดเห็นดังกล่าว สะท้อนถึงความตั้งใจในการทำงานของ ส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกคน ซึ่งยืนหยัดในหลักการและอุดมการณ์ที่สืบต่อมาจากพรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมดจะเป็นกำลังใจให้ ส.ส.และสมาชิกของพรรคทุกคน ร่วมกันทำงานอย่างหนักต่อไป 

ขณะที่อีกด้านหนึ่งเมื่อความนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้น ความนิยมในฝั่งของรัฐบาลจึงลดลง นั่นเป็นเพราะการที่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้คำมั่นกับประชาชนไว้ รวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณก็ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งภาพที่ประชาชนควรเห็นคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

แต่ในทางปฏิบัติกลับเห็น การแย่งชิงผลประโยชน์ การแย่งชิงเก้าอี้เพื่อเข้าสู่อำนาจบริหาร ภายในรัฐบาลเอง จึงทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นประกอบกับทีมเศรษฐกิจที่ยังทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่งบประมาณ ทั้งการกู้ยืมและงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มที่จะถูกนำไปหาประโยชน์ ในหมู่พวกพ้องฝั่งรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง