ไม่พบผลการค้นหา
ซูเปอร์โพล เผย ส.ส.พรรคก้าวไกล จะถูกเลือกมากสุด หากมีการเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมลดลง อีกทั้งความเชื่อมั่นต่อพรรคพลังประชารัฐลดลงหลังเปิดตัวทีมดูแลเศรษฐกิจ

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พรรคใดชนะ" โดยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชน ภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยคนที่จะให้ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุว่าแย่ลงกว่าทีมเดิม ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุว่าดีกว่าทีมเดิม โดยเมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของประเทศและประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.9 สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน

เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่เคยเลือกในการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 18.9 ระบุพรรคเพื่อไทย ส่วนร้อยละ 16.6 ระบุพรรคพลังประชารัฐ โดยร้อยละ 15.1 ระบุพรรคอนาคตใหม่ ขณะที่ร้อยละ 11.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนร้อยละ 7.2 ระบุพรรคภูมิใจไทย และอีกร้อยละ 2.6 ระบุพรรคชาติไทยพัฒนา

แต่เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พบว่าร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรคก้าวไกล เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากพรรคอนาคตใหม่ชื่อเดิม รองลงมาคือร้อยละ 15.7 ระบุพรรคเพื่อไทย ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ร้อยละ 8.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสองพรรคได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุอื่น ๆ เช่น ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ทำ "การเมืองใหม่" และบางส่วนจะเลือกพรรคการเมืองอื่นๆ ตามลำดับ      

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,075 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 3-5 ก.ค. 2563