ไม่พบผลการค้นหา
'แคร์ คิด เคลื่อนไทย' เสนอภาครัฐชุบชีวิตท่องเที่ยวแบบยิงศรอย่างมีเป้า เรียกร้องให้เร่งเจรจารัฐต่อรัฐแบบทวิภาคี แนะคัดกรองคนที่สนามบินโดยยึดหลักการตรวจวีซ่าเชงเก้น กักตัวนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3 วันตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำรอบสอง เปิด 'ภูเก็ต' เป็นเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวเฉพาะ

เมื่อันที่ 11 ก.ค. 2563 กลุ่ม CARE คิด เคลื่อนไทย ออกข้อเสนอมาตรการชุบชีวิตการท่องเที่ยว โดยระบุถึงมาตรการชุบชีวิตการท่องเที่ยวแบบ "ยิงศรอย่างมีเป้า”

1. ขอให้รัฐเร่งจัดการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐแบบทวิภาคี (Bilateral) โดยเร็วที่สุด กับกลุ่มประเทศที่ผู้ติดเชื้ออัตราต่ำ มีมาตรการควบคุมโรคที่ดีเป็น ’เป้าหมาย’ เบื้องแรก เพื่อการกำหนดมาตรการร่วมกันแบบ End to End จากสนามบินต้นทาง สู่ที่หมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างรัฐต่อรัฐ ผู้เดินทาง ผู้ประกอบการ และประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค เพราะจากการเจรจาจนถึงการปฏิบัติต้องใช้เวลานานนับเดือน

2. เสนอ Seemless Travel Experience โดยใช้ปัจจัยของความสำเร็จคือ การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยหลักวิชาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยี ที่มีความแม่นยำสูง (เช่น PCR test) และให้ผลเร็ว (ประมาณ 1 ชม.) ที่มีอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนเดินทางจากสนามบิน ทั้งนี้อาจเลือกใช้หลักการตรวจวีซ่าเชงเก้น (Schengen VISA) ของ EU ที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปลายทางอยู่ในสนามบินคู่สัญญาทำการตรวจเชื้อผู้เดินทางด้วย หากตรวจพบเชื้อก็สามารถปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของตนได้ทันที คัดเฉพาะผู้ไม่ติดเชื้อเข้าประเทศเท่านั้น นอกจากนั้น เพื่อสร้างเป็นหลักประกันของกันและกัน ในการควบคุมการระบาด ‘ผู้ให้บริการในสถานประกอบการ’ ควรได้รับการตรวจพิสูจน์ว่าไม่ติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ’ขอการรับรอง’ ได้ 

3. การกักตัวผู้เดินทาง 14 วัน เป็นอุปสรรคสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แม้มาตรการข้างต้นก็ลดโอกาสติดเชื้อสูงมากแล้ว หากมีความจำเป็นต้องกักตัว อาจเพิ่มมาตรการกักตัวเหลือไม่เกิน 3 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อยืนยันครั้งที่ 2 ที่เป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยจำกัดใช้สถานที่กักตัวแบบผ่อนปรนสำหรับนักท่องเที่ยว (Alternative State Quarantine) มีความสะดวกสบายและให้บริการอาหารและบันเทิงระดับหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์และบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น teleconference ทั้งนี้นักท่องเที่ยวออกค่าบริการเอง

4. “เปิดเกาะภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวเฉพาะ” เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ที่ทำรายได้เข้าประเทศ สี่แสนสองหมื่นล้านบาท กลุ่มผู้ประกอบการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือการให้บริการแบบ Alternativ e State Quarantine เป็นเขตบุกเบิกฟื้นการท่องเที่ยวอีกครั้ง

ภูมิธรรม แคร์ B91C-A000-4710-809A-DBF09E665286.jpegแคร์ สุรพงษ์ E-2238-45E6-904E-7E4176E11324.jpeg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง