ไม่พบผลการค้นหา
บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊กระบุ กกต. แจ้งจัดตั้ง 'พรรคเกรียน' ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม ขัดศีลธรรม

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ก่อตั้ง 'พรรคเกรียน' โพสต์ภาพจดหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) โดยระบุข้อความว่า "กกต. มีจดหมาย ตอบกลับแล้วว่าไม่ผ่านชื่อพรรคเกรียน กำลังคิดว่าไป กกต.เพื่อแก้ชื่อหรือไปศาลปกครองดี"

ทั้งนี้ รายละเอียดจดหมายดังกล่าวระบุทำนองว่าตามที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ และผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ยื่นจดแจ้งการเตรียมการตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคเกรียน 

อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงคำว่า 'เกรียน' สำนักราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายไว้หลายนัย โดยเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วทราบไปผ่านวิทยุ รายการ 'รู้ รัก ภาษาไทย' เมื่อปี 2555 กล่าวคือความหมายแรกคือ สั้นเกือบติดหนังหัวหรือผิวหนัง ความหมายที่สองคือใช้เรียกแป้งซึ่งนวดด้วยน้ำร้อนแล้วยังไม่น่าย ยังเป็นเม็ดเล็ก 

ขณะที่ ปัจจุบันมีผู้นำมาใช้เป็นคำแสลงเพื่อเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำอะไรไม่สนใจใคร ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล หรือทำไปตามอารมณ์โดยปราศจากการไตร่ตรอง ดังนั้นจากความหมายดังกล่าวข้างต้นการใช้ชื่อพรรคเกรียน จึงอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนในความหมาย อันอาจไม่มีความเหมาะสม และจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนพรรคเกรียน.jpg

ทั้งนี้ บก.ลายจุด ได้ยื่นจดแจ้งตั้งพรรคเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยให้ความหมายชื่อพรรคเกรียนว่า "สั้น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย" และมีสโลแกนสโลแกนพรรคเกรียน "ไม่หาเสียง แต่หาเรื่อง" มุ่งนโยบายสาธารณะ 

อ่านเพิ่มเติม