ไม่พบผลการค้นหา
'ศรีสุวรรณ' ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.เกษตร ประกาศกำหนดประเภท สัตว์ทุกชนิดเข้าข้อกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมฯ ขณะที่เลขาธิการสมาคมพิทักษณ์สัตว์ฯ ชี้หากเพิกเฉย เสี่ยงสัตว์ป่าถูกทารุณกรรมเพิ่ม

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง กรณีไม่สามารถเอาผิด 'เปรมชัย' ข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้ เป็นผลมาจากการละเลยการปฎิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ปศุสัตว์กาญจนบุรี ไม่สามารถแจ้งความเอาผิดนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557 ได้นั้น

เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่ต้องด้วยนิยามคำว่า 'สัตว์' ตามกฎหมาย ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวต้องการให้เกิดการคุ้มครองทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติด้วย แต่กลับกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องออกประกาศกำหนดประเภทหรือชนิดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเสียก่อนเท่านั้น

ดังนั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงขอเรียกร้องให้ รมว.เกษตรฯ เร่งออกประกาศกำหนดประเภทหรือชนิดสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติที่เป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์สงวน สัตว์คุ้มครองทุกชนิด ให้เป็น 'สัตว์' ตามนัยยะของกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมฯ โดยเร็ว แต่หาก รมว.เกษตรฯ ยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้ สมาคมฯ จำต้องนำความขึ้นฟ้องร้องต่อศาลฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ด้านนายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นกับ 'วอยซ์ ออนไลน์' ว่า ทางสมาคมพิทักษ์สัตว์ฯ กำลังร่างหนังสือเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกำหนดประเภทให้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ โดยเร็วที่สุด เนื่องจากตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่มีการออกประกาศกำหนด ซึ่งจะทำให้ในอนาคตสัตว์ป่าเสี่ยงต่อการถูกล่าและทารุณกรรม และคาดว่าจะเข้ายื่นข้อเรียกร้องได้ภายในวันที่ 26 ก.พ.นี้ 

ทั้งนี้ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 นิยามคำว่า 'สัตว์' ในมาตรา 3 ว่า 'สัตว์' หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการแสดงหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด

ส่วน 'การทารุณกรรม' หมายความว่า การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ (อ่านฉบับเต็ม)

อ่านเพิ่มเติม