ไม่พบผลการค้นหา
คุณหญิงสุดารัตน์ เสนอ 4 มาตรการให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ด้วยการปรับงบปี 63, 64 ใหม่ ลดภาระภาษีประชาชน-เร่งเยียวยาผู้เดือดร้อน-ฟื้นพลัง SMEs, กระตุ้นการจ้างงาน-เปิดธุรกิจ เปิดการทำมาหากิน แบบมีข้อบังคับทางสาธารณสุข

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย เสนอ 4 มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้กลับมาฟื้นตัวหลังเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 คือ 

- ตัดงบประมาณปี 2563 ที่ไม่จำเป็นออกไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาวุธ สร้างตึก ซื้อรถใหม่ ตัดให้ได้ ร้อยละ 10-15 จะได้เงิน 3-5 แสนล้านบาท มาเยียวยาคน 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 20 ล้านคน, และเกษตรกรรายย่อย 5 ล้านครัวเรือน

- เร่งพิจารณาโครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี วงเงิน 500,000 ล้านบาท และช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยที่อยู่นอกระบบด้วย 

- เร่งเตรียมมาตรการที่จะเปิดเมืองเปิดธุรกิจและการทำมาหากินของประชาชน เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ แต่ต้องมีข้อบังคับทางสาธารณสุข

- เร่งพิจารณามาตรการผ่อนผันภาระประชาชน และภาคธุรกิจออกไปก่อน เช่น การพักชำระหนี้ทุกประเภทไป 6 เดือน งดเก็บค่าน้ำค่าไฟสำหรับบ้านที่ใช้ไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ ยังแสดงความเห็นต่อการออก พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ว่า เห็นด้วย แต่มีข้อกังวล 2 ข้อแม้จะเห็นด้วยแต่ควรใช้วิธีปรับงบประมาณรายต่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนของงบประมาณปี 2563 และ 2564 ออกไปเพื่อให้เหลือภาระการกู้เงินให้น้อยที่สุด และอยากเห็นการใช้เงินจำนวนนี้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึง ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์และการคอร์รัปชัน