ไม่พบผลการค้นหา
'เทพไท' แจงเหตุลงมติหนุนตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44 ตรงอุดมการณ์ ปชป. ไม่หนุนเผด็จการ ชูอุดมการณ์พรรคเหนือกว่ามติวิปรัฐบาล และเงื่อนไขร่วมรัฐบาล

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ว่า ไดตัดสินด้วย 3 เหตุผลคือ 1.ญัตตินี้เป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมพรรคมาก่อน และมีผู้ ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติ จำนวน 7 คน เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายกรณ์ จาติกวณิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมี ส.ส.ของพรรคลงชื่อรับรองจำนวน 20 คนด้วย

2.ในการพิจารณาญัตตินี้ตนได้อภิปรายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนให้นำคำสั่งของคณะรัฐประหารทุกชุด และกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ(สนช.) มาศึกษา ซึ่งแตกต่างกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

3.ญัตตินี้ตรงกับอุดมการณ์ของพรรค ข้อ4 ที่ระบุว่า “พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ หรือวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวธีการของรัฐบาลใดๆ” ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เม.ย. 2489 เป็นเวลา73ปีผ่านมาแล้ว และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

นายเทพไท ขอยืนยันว่าในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพรรค และมติวิปรัฐบาลทุกประการ แต่อุดมการณ์ของพรรคต้องอยู่เหนือมติพรรคและมติวิปรัฐบาล หรือเงื่อนไขใดๆในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง