ไม่พบผลการค้นหา
องค์ไม่ล่ม! มติที่ประชุมสภาฯ แสดงตนครบองค์ประชุมในญัตตินับคะแนนใหม่ ชี้ขาดตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบ ม.44 พบรัฐบาลมีเสียงงอกเพิ่มอีก 10 เสียง หลังฝ่ายค้านวอล์กเอาต์แต่มี ส.ส.แตกแถวแสดงตนนับองค์ช่วยรัฐบาล ขณะที่ผลโหวต 244 เสียง ค้านตั้ง กมธ. เห็นด้วย 5 เสียง

เวลา 17.37 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44

ตามที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่และคณะเป็นผู้เสนอ หลังพิจารณาเมื่อวันที่ 27 พ.ย.แล้ว ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติรอบแรก เห็นด้วย 234 เสียง ต่อ 230 เสียง ให้ตั้ง กมธ. แต่วิปรัฐบาลได้เสนอให้นับคะแนนใหม่เป็นรายบุคคลตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 85 กรณีมีผลการลงมติห่างกันไม่ถึง 25 คะแนน แต่ไม่สามารถเดินหน้าการประชุมได้ เพราะฝ่ายค้านแสดงจุดยืนไม่ร่วมการประชุมด้วยการวอล์กเอาต์จนเป็นเหตุให้สภาฯ ล่ม 2 วันติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทันทีที่การประชุมสภาฯ พิจารณาญัตติด่วนดังกล่าวเริ่มขึ้น นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ยืนยันไม่ถอนญัตติขอให้นับคะแนนใหม่ ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่มีวิธีการอื่น ขออนุญาตไม่อยู่ร่วมประชุมด้วย และขอให้นับคะแนนใหม่ตามองค์ประชุมที่ได้แสดงตนและลงมติในครั้งแรกเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเป็นประเด็นให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ทักท้วงว่าไม่ควรใช้ข้อที่ 85 เพราะจะเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ส่วนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ขอให้ทบทวนการวินิจฉัยของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ปิยบุตร

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ทักท้วงว่ายังไม่วินิจฉัยว่าจะนับคะแนนใหม่โดยยึดผู้มาร่วมประชุมครั้งแรกจำนวน 467 คนหรือไม่ และพรรคอนาคตใหม่จะขอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 85 เพื่อไม่ให้มีปัญหาในกรณีนับคะแนนใหม่ และวันนี้ ส.ส.รัฐบาลมากันครบจึงขอให้มาประชุมแบบนี้ทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็นการเดิมพันสูง 

นายสุชาติ วินิจฉัย ขอเดินหน้าตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้วินิจฉัยไว้ โดยขอให้ลงมติ แต่นายพิเชษฐ์ ได้ประท้วงนายสุชาติที่ ยังไม่ชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะลงมติใหม่หรือนับคะแนนใหม่ โดยนายสุชาติ ได้อ่านข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 85 ให้นับคะแนนใหม่ พร้อมตัดบทฝ่ายค้านที่พยายามประท้วงว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐซึ่งถูกออกหมายจับลงคะแนนได้หรือไม่ แต่นายสุชาติ ตัดบทพร้อมสั่งที่ประชุมแสดงตนทันที

ไวพจน์

โดยที่ประชุมได้แสดงตนปรากฏว่ามีสมาชิกมาแสดงตน 261 คน จาก ส.ส.เท่าที่มีอยู่ 498 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่การนับคะแนนเป็นรายบุคคลโดยเปิดเผย โดย ส.ส.ฝ่ายค้านต่างทยอยวอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุม โดยผลการลงคะแนนแบบรายบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยให้ตั้ง กมธ. วิสามัญ 244 เสียง เห็นด้วย 5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง 

ทั้งนี้ระหว่างการลงมติใหม่เป็นรายบุคคล มี ส.ส.ฝ่ายค้าน อยู่ร่วมลงมติด้วย น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ ไม่วอล์กเอาต์ออกจากที่ประชุมสภาฯ แต่ขานมติว่าเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. ขณะที่ฝ่ายค้าน 3 เสียงงดออกเสียง คือ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ งดออกเสียง และนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ งดออกเสียง

ส่วนเสียงของรัฐบาลที่ที่ลงมติเห็นด้วยให้ตั้งกมธ.วิสามัญ มี 4 เสียงเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 4คน คือ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี 

สำหรับเสียงที่งดออกเสียงฝั่งรัฐบาล 3 เสียง คือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่1 นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่2

นอกจากนี้ยังมีส.ส.บางส่วนที่กดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุม แต่ไม่ร่วมลงคะแนนในญัตติตั้งกมธ.อาทิ นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ

ประชุมสภา-ม.44-กวินนาถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เสียงจากรัฐบาลและฝ่ายค้านอิสระมีจำนวน 254 เสียง โดยมี ส.ส.รัฐบาล ที่มาเข้าประชุมมี 251 เสียง ขาดนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายเกียรติ สิทธิอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลาป่วย ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลากิจต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เสียงแสดงตนเพิ่มมาอีก 10 เสียง

โดยจากตรวจสอบพบว่ามี ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้าน ได้แสดงตนเพื่อนับเป็นองค์ประชุม จำนวน 10 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 3 คน นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. กทม.

พรรคอนาคตใหม่ 2 คน นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทรบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. จันทบุรี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ พรรคประชาชาติ 1 คน นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม