ไม่พบผลการค้นหา
‘ปนัสยา’ย้ำค้านคำวินิจฉัยศาล รธน.ที่ชี้ว่าการชุมนุมเรียกร้องปฏิรูปสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครอง ยันยืน10ข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน แก้ ม.112 ไม่ได้ล้มล้างการปกครอง

วันที่ 10 พ.ย. 2564 ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า การชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่เรียกร้องปฏิรูปสถาบัน เป็นการล้มล้างการปกครอง พร้อมทั้งสั่งให้ผู้ถูกร้องและเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวต่อไปในอนาคตด้วยนั้น

ปนัสยา ระบุว่า กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอน อานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก ได้กล่าวถึงในวันที่ 10 ส.ค. 2563 เป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งให้ยุติการกระทำในอนาคตด้วยนั้น ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง แม้เบื้องต้นเคารพในคำวินิจฉัยของศาล แต่ด้วยจิตวิญญาณอันชื่อตรงต่อหลักนิติธรรมนั้นเห็นว่า คำตัดสินดังกล่าวไม่อาจยอมรับได้ เพราะขาดซึ่งความชอบในกระบวนการพิจารณาคดี ที่แม้ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจแสวงหาข้อเท็จริง แต่ต้องเป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม แต่ศาลไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวน ไม่ยอมให้นักวิชาการเข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อันเป็นการกระทบต่อสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม แม้ได้มีการยื่นร้องขอต่อศาลให้มีการไต่สวนแล้วก็ตาม

ปนัสยา ยืนยันว่า ไม่อาจเห็นด้วยกับคำตัดสินดังกล่าว และขอเน้นย้ำอย่างบริสุทธิ์ใจว่า ข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่จะส่งผลเป็นการธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง และเป็นเหตุให้สถาบันพระมหากษัตริย์เจริญวิวัฒน์พัฒนาสถาพรขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น จึงยืนยันในข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อดังเดิม 

ในส่วนของการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้มล้างการปกครอง แต่เพื่อให้การส่งเสียงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นกัลยาณมิตรสามารถป็นไปได้ จึงขอยืนยันด้วยว่า การแก้ไข มาตรา112 เป็นกระบวนการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

รุ้ง ปนัสยา ม็อบ ราษฎร ศาลรัฐธรรมนูญ  -3B6CE67CF731.jpegรุ้ง ปนัสยา  ม็อบ ราษฎร ศาลรัฐธรรมนูญ  72-226B73AC87A0.jpeg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง