ไม่พบผลการค้นหา
รองประธานสภาฯ ไฟเขียว ญัตติ 'ไพบูลย์ ขอสภาฯ มีมติชงศาล รธน.ขวางศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ อ้างเนื้อหาส่อปฏิปักษ์การปกครอง พร้อมให้สภาฯ ชี้ขาดหากเห็นเป็นเรื่องด่วน

วันที่ 10 ก.พ. 2564 ที่รัฐสภา ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง กล่าวว่า ตนได้พิจารณาญัตติด่วนที่ ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข ของฝ่ายค้าน โดยยืนยันว่าฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเนื้อหาของญัตติดังกล่าวแล้วพบว่าครบองค์ประกอบตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 48 เพราะเป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคลือบแคลงสงสัยอำนาจหน้าที่ของสมาชิก ดังนั้นเมื่อมีข้อข้องใจดังกล่าวก็สามารถเสนอญัตตินี้ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้ และจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมต่อไป 

ส่วนจะทันการประชุมในสัปดาห์นี้หรือไม่นั้น ศุภชัย เห็นว่าขึ้นอยู่กับวิปและที่ประชุมสภาจะพิจารณา เพราะตนมีหน้าที่เพียงกลั่นกรองญัตติเท่านั้น หากเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนที่ประชุมสภาก็สามารถหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง