ไม่พบผลการค้นหา
แบงก์ชาติเผยยอดขอซอฟต์โลน 2 สัปดาห์แรก มีเพียง 36,000 ล้านบาท จากงบกว่า 500,000 ล้านบาท แบงก์ 'กรุงเทพ-ธ.ก.ส.-กรุงไทย -ไทยพาณิชย์' ยื่นขอสินเชื่อเข้ามาเยอะสุด ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กในต่างจังหวัด ด้าน ธปท.เร่งธนาคารอื่นปล่อยสินเชื่อช่วยเอสเอ็มอี

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชื่อซอฟต์โลนของแบงก์ชาติ วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท ที่เปิดรับคำขอมา 2 สัปดาห์แล้ว มีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 22,000 ราย คิดเป็นมูลค่าสินเชื่อเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 1.6 ล้านบาท โดยร้อยละ 74 เป็นลูกหนี้เอสเอ็มอีที่อยู่ในต่างจังหวัดและมีธุรกิจเล็กๆ

ธปท - รณดล นุ่มนนท์
  • รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน (ธปท.)

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ยื่นคำขอเข้ามามากที่สุด คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขณะที่ยังมีสถาบันการเงินอีกหลายแห่งที่ยังส่งคำขอเข้ามาไม่มากหรือยังไม่ได้ยื่นคำขอเลย ซึ่ง ธปท.กำลังกำชับและติดตามให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกค้าอยู่

พร้อมกันนี้ยังชี้ว่าปริมาณการยื่นคำขอสินเชื่อซอฟต์โลนในช่วงที่ผ่านมาที่ยังมีไม่มากส่วนหนึ่งเพราะมีวันหยุดหลายวันและหลายสถาบันการเงินใช้เวลามากกว่าที่คาดในเรื่องการจดจำนองหลักประกัน ทั้งนี้ ธปท.ได้ให้สถาบันการเงินเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถส่งต่อสินเชื่อไปถึงลูกหนี้เอสเอ็มอีแล้ว

ธปท.ย้ำว่าซอฟต์โลนของแบงก์ชาติยังมีวงเงินเหลือเพียงพอช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และขอให้สถาบันการเงินสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานที่สาขาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ซอฟต์โลน เช่น ห้ามคิดค่าธรรมเนียม ห้ามกำหนดเงื่อนไขการขายประกันต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ และหากพบว่า SMEs นั้นขาดคุณสมบัติในการขอซอฟต์โลนให้พิจารณาช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ตามแนวทางของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :