ไม่พบผลการค้นหา
อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เชื่อคนรุ่นใหม่ตื่นแล้ว แนะรำลึก "6ตุลา" สังคมต้องสรุปบทเรียน ยึดหลักการให้ชัดเจน สงสัย "คน14ตุลา" เป็นวีรชน เหตุใด "คน6ตุลา" กลายเป็นทรชน

นายสุธรรม แสงประทุม อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย แกนนำในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กล่าวเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยระบุว่า ระยะเวลาห่างกันเพียง 3 ปีนิสิตนักศึกษาทำภารกิจเดียวกัน แต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กลับเรียกคนเหล่านั้นว่าทรชน ถูกฆ่าถูกเผา กลางสนามหลวง กลายเป็นทรชน ซึ่งต้องกลับมาทบทวนว่าเรื่องเดียวกันกระบวนการเดียวกัน เหตุใดสังคมไทยจึงมีแนวคิดกลับไปกลับมา อยากให้ ประชาชนได้ตั้งคำถาม ว่าการต่อสู้ในลักษณะเดียวกัน วันหนึ่งได้รับคำชื่นชมให้เกียรติ ประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ แต่วันหนึ่ง ทำเรื่องเดียวกันกับถูกด่าทอ ถูกฆ่าแกง ถูกทรมาน ถูกเผาทั้งเป็น 

แนวคิดเหล่านี้ ยังสะท้อนว่าสังคมไทยอาจยังไม่มีหลักการที่ชัดเจน ขณะที่นิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่มีหลักการแล้ว ดังนั้นเมื่อสังคมยังไม่มีหลัก ก็ต้องกลับไปสู่หลักและ ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ โดยเหตุการณ์รำลึก ที่เกิดขึ้นทุกปี คงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์รำลึก ที่จบงานแล้วกลับบ้าน แต่สังคมจำเป็นต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ ว่าเรื่องเดียวกันที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเรื่องเดียวกันที่ต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตย เหตุใดคนที่ลุกมาต่อสู้จึงได้รับการตอบแทนที่แตกต่างกัน หากไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ประเทศไทยคงไม่มีหลักการใดๆ หลงเหลือ

"วันหนึ่งเป็นวีรชน วันหนึ่งทำเรื่องเดียวกันเป็นทรชน วันหนึ่งได้รับเกียรติสูงสุด อีกวันหนึ่งเอาเขาลงต่ำสุดถูกฆ่าแกง เผาเป็นๆ" นายสุธรรม กล่าว

อ่านเพิ่มเติม