ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมครม.เคาะ หน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ล้างมือ ใยสังเคราะห์ เศษกระดาษ เป็นสินค้าควบคุม รับวิกฤตฝุ่น-โคโรนา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง 

ซึ่งมติดังกล่าวเป็นไปตาม ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครั้งที่ 1 / 2563 ที่มีมติเห็นชอบให้เพิ่มสินค้าทั้ง 4 รายการ เนื่องจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนปัญหาเศษกระดาษนั้น ขณะนี้มีการนำเอาเศษกระดาษจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลมาจากที่ประเทศจีน เป็นผู้นำเข้าเศษกระดาษรายใหญ่ของโลกมีมาตรการห้ามนำเข้ากระดาษ ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษในตลาดโลกลดลง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานเยื่อกระดาษในประเทศ หันไปนำเข้าเศษกระดาษเพิ่มขึ้น ราคาเศษกระดาษในประเทศจีนจึงตกต่ำรุนแรง จนผู้รับซื้อเศษกระดาษในประเทศไม่มีตลาดรองรับ จึงต้องลดราคาและชะลอการรับซื้อเศษกระดาษลง ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จึงต้องกำหนดเป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำหนดมาตรการที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม