ไม่พบผลการค้นหา
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ AIT ศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เตรียมรับมือช่วงเดือนพ.ย.-พ.ย. หวังเป็นกลไกแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ คาดแล้วเสร็จภายในต้นเดือนต.ค.นี้

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือร่วมกับศาตราจารย์ เหงียน ธิ คิม โอน (Professor Nguyen Thi Kim Oanh) และคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และสารมลพิษตั้งต้นของฝุ่นทุติยภูมิ (Secondary PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมข้อมูลกิจกรรมและการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การขนส่ง อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ การเผาในที่โล่ง ไฟป่า ขยะมูลฝอย เกษตรกรรม รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทไม่เจาะจง (Fugitive emission) ทั้งนี้ ประเภทมลพิษที่ทำการศึกษา ได้แก่ ฝุ่นละออง PM10 PM2.5 คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไฮโดรคาร์บอน (HC) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น

นายประลอง กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยในสถานการณ์ปญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงเกิดเป็นโครงการศึกษาดังกล่าว เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมักจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างหนาแน่น ซึ่งหากมีค่าเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง 

 “โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมการรับมือสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกลไกในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบัน จะทำให้การป้องกันแก้ไขปัญหา PM2.5 ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งทาง AIT ได้เริ่มทำการสำรวจเบื้องต้นแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยรูปแบบของข้อมูลที่ได้สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ได้อีกด้วย” นายประลอง กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :