ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี พอใจระดับค้ามนุษย์ไทย ปี 2019 อยู่ Tier 2 เฝ้าระวัง กำชับเร่งยกระดับมาตรฐานต่อเนื่อง ปราบปรามทุกรูปแบบ พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญ

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ของไทย ที่อยู่ในระดับ Tier 2 เช่นเดียวกับปีที่แล้ว จากการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

"นายกฯ เน้นย้ำว่า การคงระดับของไทยให้อยู่ใน Tier 2 สะท้อนว่า สหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทย ซึ่งมีความคืบหน้าหลายอย่างที่รัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลใหม่จะยังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายทั้งข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องทำงานหนักต่อไป ทั้งกระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน สตช. DSI สนง.อัยการสูงสุด ฯลฯ เพราะบางพื้นที่ยังพบปัญหาอยู่ รวมทั้งยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรายงานของสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลมีความพยายามในการระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้เสียหายมากขึ้น มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐด้วยโทษที่สูงกว่าคนทั่วไป

ส่วนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยังกำหนดโทษอย่างรุนแรงสำหรับการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี บังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยเฉพาะกับผู้เสียหายเป็นเด็ก

กระทรวงต่างประเทศชี้ไทยมีพัฒนาด้านกฎหมาย-การดำเนินคดีผู้กระทำผิด

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยในปีนี้ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561

การคงระดับของไทยให้อยู่ในเทียร์ 2 สะท้อนว่าสหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทย ตลอดจนความคืบหน้าที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันสร้างขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยในปี 2561 ไทยมีพัฒนาการสำคัญทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษยเป็นวาระแห่งชาติของไทย โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาตลอด

สำหรับระดับเทียร์ 2 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ฯ หมายถึงประเทศที่ดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :