ไม่พบผลการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก นำผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศปฏิญาณตน ลั่นจะสนับสนุนรัฐบาล ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มอบประกาศชมเชยพันโทที่ถูก 'เสรีพิศุทธ์' ต่อว่าขณะปฎิบัติหน้าที่

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในวาระพิเศษที่มีขึ้นทุก 3 เดือน มีผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป ผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชามลฑลทหารบกทั่วประเทศ กว่า 700 นายร่วมในการประชุม  

โดยก่อนการประชุม พล.อ.อภิรัชต์ ได้นำกำลังพลกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยได้กล่าวว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” จำนวน 3 ครั้ง และกล่าวคำปฎิญาณตน ว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดี และมีธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าจะดูแลและช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครองครัวด้วยความเมตตาและเป็นธรรม 

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และได้มอบประกาศประกาศชมเชยให้กับ พ.ท.ปกิจ ผลฟัก รองหัวหน้ากองยุทธการมลฑลทหารที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี ที่ถูก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวตำหนิระหว่างดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมกล่าวชมเชย พ.ท.ปกิจ ผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีความอดทน อดกลั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี จากการถูกยั่วยุ หมิ่นประมาทขณะปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งสถานการณ์นี้เราเคยได้พูดไว้หลายครั้งก่อนที่จะมีการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ว่าทหารจะยืนอยู่ตรงไหน เราทำหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย โดยครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างงานรักษาความสงบเพียงงานหนึ่งเท่านั้นที่ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชน และการที่ทหารจะมีโอกาสที่สัมผัสกับประชาชนถือว่าน้อยมาก แต่ทหารจะสัมผัสกับประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อน ภัยพิบัติ และมีศึกสงคราม นั่นคือหน้าที่หลักของทหาร

ซึ่งในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเลือกตั้ง ทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความอดทนอดกลั้น เป็นกลาง ดำเนินทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นการปฎิบัติหน้าที่ของ พ.ท.ปกิจนั้นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนได้ชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ฟังว่าเรามีสมบัติผู้ดี ถูกอบรมสั่งสอน เป็นหนึ่งเดียวกัน

ดังนั้นจากนี้ไปต้องมีความระมัดระวัง รักษาเกียรติความเป็นทหารอาชีพของเราไว้ให้ดี เมื่อไหร่ที่เราแตกสามัคคีกันประเทศชาติอยู่ไม่ได้ เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันผ่านพ้นอุปสรรค ให้ประชาชนเห็นว่าเราเป็นทหารอาชีพมีความอดทนอดกลั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: