ไม่พบผลการค้นหา
ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์-พาราไดซ์ พาร์ค-พาราไดซ์ เพลส-เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ 22 มี.ค.-12 เม.ย.2563 ยกเว้นร้านอาหาร ร้านยา ซูเปอร์มาร์เก็ต เยียวยาผู้ประกอบการลดค่าเช่าร้อยละ 10-20 เป็นเวลา 6 เดือน

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 มีความห่วงใยกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ และยินดีให้ความร่วมมือปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่ากรุงเทพมหานครจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของกรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังต่อไปนี้

1. ซูเปอร์มาร์เก็ต

2. ร้านขายยา ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

3. ร้านอาหารที่เปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away) หรือบริการส่ง (Delivery) 

4. หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน และธนาคารบางสาขา

ทั้งนี้ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยังคงมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้า และพนักงานของบริษัทอย่างสูงสุด ได้มีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ดำเนินมาตรการดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์

 

S__7069922.jpgS__7069923.jpgS__7069924.jpgS__7070458.jpgเยียวยาผู้ประกอบการลดค่าเช่า 6 เดือน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้ข้อสรุปคือ ศูนย์จะลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สัดส่วนตามประเภทการเช่า ตั้งแต่ ร้อยละ10-20 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563ข่าวที่เกี่ยวข้อง :