ไม่พบผลการค้นหา
ผู้ค้าออนไลน์เตรียมตัว 'ภาษีอีเพย์เมนต์' บังคับใช้แล้ว
Jan 4, 2020 13:49

กรมสรรพากรออกประกาศกฎกระทรวงให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูล 'ฝาก-โอน' ของบุคคลที่มีธุรกรรมฝาก-โอนรวมกันทุกบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้ง หรือ มีตั้งแต่ 400 ครั้งและยอดเงินรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 24 ธ.ค. เป็นต้นไป


อ่านต่อ :