ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - ถ้ารัฐดูแลแรงงานต่างชาติไม่ให้อยู่อย่างแออัด โอกาสติดเชื้อจะน้อยลง - Short Clip
Dec 24, 2020 09:48

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

สาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิด19ในตลาดกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาครก็คือการอยู่กันอย่างแออัดของแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยเฉพาะที่พักอาศัยที่แรงงานพม่าจำใจต้องอยู่ร่วมกันหลาย ๆ คนในห้องเดียวกัน ทั้งเหตุผลเรื่องความประหยัดและการไม่มีทางเลือก จึงน่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่รัฐบาลควรจะเข้าไปดูแลให้พวกเขามีที่พักอาศัยที่ดีกว่านี้ ในฐานะแรงงานที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog