ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - รัฐคือต้นตอปัญหาเพราะไม่ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาอย่างถูกต้อง - Short Clip
Dec 24, 2020 09:49

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

การที่มีแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้ามาทำงานในตลาดซื้อขายกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร จนเป็นที่มาของการแพร่ระบาดอีกครั้งของเชื้อโควิด19 ปัญหาใหญ่เกิดจากการที่แรงงานพม่ายังไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในไทยได้อีกอย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องมาตรการกักตัวชายแดนก่อนเข้ามาทำงานที่รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศจะต้องร่วมมือกัน ขณะที่ภายในประเทศก็ยังมีความต้องการใช้แรงงานข้ามชาติอีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามแดน จนมีการนำเชื้อเล็ดลอดเข้ามาด้วย ขณะที่ผู้นำรัฐบาลกลับพยายามโทษแต่แรงงานพม่าที่ลักลอบเข้ามา โดยไม่โทษผู้รับผิดชอบฝ่ายรัฐนั่นก็คือผู้นำกองทัพVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog