ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นั่งบัญชาการคุมทีมสกัดโควิด มอบปลัดแต่ละกระทรวงรับผิดชอบปัญหาเร่งด่วนแต่ละด้าน พร้อมขอความร่วมมือสื่อ-ประชาชน รับข้อมูลจากทีมแพทย์ภาครัฐเท่านั้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อ่านแถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เบื้องต้น นายกฯ จะประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุจำเป็นนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการที่เข้มบข้นขึ้น เพื่อหยุดการแพร่ระบาดและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบัญชาการตัดการปัญหาดังกล่าวมนทุกมิติ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ พร้อมกันนี้ในการประกาศครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัญมนตรีแล้ว สำหรับการร่วมกันทำงานครั้งนี้จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ด้วยการหมอบหมายปลัดแต่ละกระทรวงเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ อาทิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รถบผิดชอบด้านสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบด้านการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดีในส่วนการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการเสนอข้อปฏิบัติของประชาชน จะมีการประกาศตามมาภายหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนการปรับปรุงด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ นายกฯระบุว่า จะมีการแถลงข้อมูลจากทีมงานแพทย์ของรัฐบาล เพียงวันละ 1 ครั้ง จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางดังกล่าวแทนการสัมภาษณ์บุคลากรรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันด้วยสามัคคีเชื่อว่าประเทศไทยจะฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสครั้งนี้ไปได้

91047423_3110730018987945_7052611805004169216_o.jpg