ไม่พบผลการค้นหา
'ลดาวัลลิ์' เรียกร้อง 7 ข้อ วันแรงงานแห่งชาติ จี้รัฐบาลสำรวจและช่วยเหลือแรงงานตกงานให้มีข้าวกิน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ แนะจ้างงานเฉพาะกิจ 3-6 เดือน

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2563 ปีนี้ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานทุกคนรวมทั้งนายจ้างทุกรายให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แรงงานที่ตกงานอย่างน้อยก็ได้รับการดูแลจากกองทุนประกันสังคม สำหรับข้อเรียกร้องต่างๆ ของสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งชาติก็ขอให้ทางรัฐบาลสนใจนำไปพิจารณาดำเนินการตอบสนองให้แก่ผู้ใช้แรงงานด้วย โดยเฉพาะ 

1.เรื่องเร่งด่วนที่สุดคือเร่งสำรวจและช่วยเหลือแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างชาติที่ตกงานขาดรายได้ให้มีอาหารรับประทาน และควรมีการจ้างงานเป็นพิเศษ 3-6 เดือนเพื่อไม่ให้อดอยาก 

2.สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิและการทำงานของผู้ใช้แรงงาน 

3.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมให้เป็นเลิศทุกกรณี สนับสนุนสิทธิการทำงานและการลาคลอดของแรงงานหญิงและคู่สมรส 

4.การเตรียมมาตรการป้องกันการไม่มีงานทำเมื่อนำหุ่นยนตร์มาใช้แทนคน และมีหลักประกันการมีงานทำของคนที่เรียนจบใหม่ทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

5.ประสานภาคเอกชนวางแผนผลิตแรงงานมีฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในและต่างประเทศ 

6.ยกระดับศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในทุกมิติให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการจ้างงานหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 

7.เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในทุกสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า ตนและเพื่อนๆทีมเสมอภาค ได้ขอรับบริจาคผ่านมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือฯ จัดนมกล่อง UHT ข้าวสารอาหารแห้งมอบให้แก่ครอบครัวพ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวยากไร้ตกงานตกสำรวจใน กทม.ที่ อสส.แจ้งข้อมูลมาให้ และเรียกร้องให้ ผู้ว่าฯ กทม.และนายกรัฐมนตรีรีบเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยเร็วเพราะกำลังอดอยากแสนสาหัสมาก ปรากฎมีข่าวว่า ผู้ว่าฯ กทม.ได้สั่ง ผอ.50 เขตเร่งสำรวจคนตกสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว ก็ขอขอบคุณด้วย ตนมีรายชื่ออยู่อีก 11 เขตกว่า 500 ครอบครัวก็จะได้มอบให้ทาง กทม.ให้ความช่วยเหลือด้วย