ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี 2565 กู้ 2.8 ล้านล้าน คาดหนี้สาธารณะพุ่ง 62.69 %

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี 2565 เสนอโดยกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1) แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 1.34 ล้านล้านบาท 

2) แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม 1.5 ล้านล้านบาท 

3) แผนการชำระหนี้วงเงินรวม 3.39 แสนล้านบาท 

สำหรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินประกอบด้วย 6 เรื่อง 1)ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2)เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3)กู้เงินภายใต้แผนการกู้เงินตาม พ.ร.บ.การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ โควิด-19 4)เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ 5) เสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ 6)ปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

รัชดา กล่าวว่า การคาดการณ์หนี้สาธารณะสิ้นเดือน ก.ย. 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 62.69 กระทรวงการคลัง คาดว่าการลงทุนในแผนงานโครงการต่างๆตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิดขี้คลายลงแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง