ไม่พบผลการค้นหา
มติที่ประชุม ส.ส. ประชาธิปัตย์ เสนอตัวนั่งประธานสภา แก้ปัญหาความล้มเหลวจากสมัยรัฐบาลเลือกตั้ง เตรียมเคาะชื่อแคนดิเดตประธานสภาพรุ่งนี้ พร้อมถกร่วม/ไม่ร่วมรัฐบาลหลังรัฐพิธี

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุม ส.ส. หลังมีมติให้กรรมการบริหารพรรคไปประสานงานกับพรรคอื่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคชี้แจงว่าการดำเนินการประสานงานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีข้อสรุปในการประชุมดังนี้ คือ การทำงานของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีความไม่เป็นกลางของฝ่ายนิติบัญญัติ เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ทำให้ไม่ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ หรือเรียกได้ว่าล้มเหลว ที่ประชุมจึงมีมติอาสาเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังไม่มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ต้องรอให้มีการประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ในช่วงเย็นหลังรัฐพิธี

ทั้งนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่า การเสนอตัวเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวข้องกับการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล หรือเป็นการเสนอชื่ออิสระ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการประชุมในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้นายราเมศ ปฏิเสธว่าสาเหตุที่ยังไม่ชี้แจงจุดยืนในการร่วมรัฐบาลเนื่องจากต่อรองตำแหน่งกับพรรคพลังประชารัฐยังไม่แล้วเสร็จ แต่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะพรรคต้องทำตามขั้นตอน ไม่เกี่ยวกับการต่อรองผลประโยชน์ เพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ทั้งนี้ การประชุม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 52 คน ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิฏฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน, นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส., และนายประกอบ รัตนพันธ์ รองประธาน ส.ส. ขณะที่วงหารือของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จัดในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเดียวกันในเวลา 14.00 น. มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ได้รับมอบหมายหัวหน้าพรรคให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งนายนิพนธ์ได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานเพื่อพิจารณาแนวทางในการจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ จึงขอให้ กก.บห. กลับไปก่อน เพื่อให้ที่ประชุม ส.ส. แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และได้นัดหมายกก.บห. มาเตรียมความพร้อม ในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. เพื่อรอประชุมร่วมกับ ส.ส. ที่กลับจากการเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฏร โดยในเบื้องต้นจะมีการหารือถึงการเลือกประธานสภาฯ ก่อนเป็นวาระแรก