ไม่พบผลการค้นหา
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินพบหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นแท่น ส.ส.ที่รวยที่สุดมีทรัพย์สิน มากกว่า 5,600 ล้านบาท ขณะที่มี ส.ส.อีก 3 รายและรัฐมนตรี 1 ราย ยังไม่ยื่นรายการบัญชีทรัพย์สิน ให้เวลาชี้แจง 15 วันและจะเปิดเผยในส่วน ครม. 9 ต.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน 79 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย ที่น่าสนใจของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่รวมกับของคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 5,628,118,852.01 บาท มีหนี้สิน 683,303.45 บาท

โดยทรัพย์สิน ประกอบด้วย

-เงินสดทั้งของนายธนาธรและคู่สมรสคนละ 1,500,000 บาทเท่ากัน

-เงินฝาก 1,527,870,470.60 บาท ของคู่สมรส 237,672,289.70 บาท

-เงินลงทุน 3,014,693,457.98 บาท ของคู่สมรส 192,855,208.74 บาท

-เงินให้กู้ยืม 202,600,000 บาท

-ที่ดิน 4,700,000 บาท ของคู่สมรส 5,000,000 บาท

-สิ่งปลูกสร้างมูลค่า 47,270,000 บาท ของคู่สมรส 1,000,000 บาท

-ยานพาหนะ 11,300,000 บาท ของคู่สมรส 4,300,000 บาท

-สิทธิสัมปทาน 285,006,835.72 บาท ของคู่สมรส 11,488,002.47 บาท

-ทรัพย์สินอื่นๆ 5,210,000 บาท ของคู่สมรส 41,570,000 บาท

ส่วนหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 2,848.34 บาท ในส่วนคู่สมรสอีก 576,541.84 บาท หนี้ อื่นๆ 103,813.27 บาท

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสทั้งสิ้น 9,984,857.80 บาท หนี้สิน 2,310,236.65 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 7, 674,621.15 บาท โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 44,358.44 บาท และของคู่สมรส 3,489,134.36 บาท ยานพาหนะ 600,000 บาท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 3,900,000 บาท อื่นๆ 1,552,365 บาท ส่วนหนี้สิน จากกู้ธนาคารและสถาบันการเงิน 1,049,346.25 บาท หนี้อื่นๆ 1,552,365 บาท

นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 3,319,567.78 บาท หนี้สิน 710,512 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,609,055.78 บาท โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 91,066.87 บาท เงินลงทุน 864,000 บาท ยานพาหนะ 1,4000,000 บาท อื่นๆ 964,500 บาท ส่วนหนี้สิน จากการเบิกเกินบัญชี 24,051 บาท หนี้อื่นๆ 686,461 บาท

สำหรับหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ลาออกจาก การเป็น ส.ส.เพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 421,391,723 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจาก ค่าอุปการะบุตรกับหม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล 500,000 บาทต่อเดือน ค่าอุปการะบุตรกับหม่อมหลวงลัลลดา โสณกุล 250,000 บาทต่อเดือน

โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 48,149,432.59 บาท ซึ่งเป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 500,964 0.77 บาท เงินกองทุน 51,917,649.25 บาท เงินให้กู้ยืม 22, 225, 000 บาท ยานพาหนะ 4 8 4 0,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,742,50 000 บาท นอกจากนี้จะมีที่ดินซึ่งเป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 15,000,000 บาท

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช.ระบุว่า ยังเหลือ ส.ส. และอดีต ส.ส. ที่พ้นตำแหน่งที่ยังไม่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.อีก 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวจุมพิตา จันทรขจร อดีต ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ที่ลาออก เพราะมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 2. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อดีต ส.ส.และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ที่ถูกริบเก้าอี้ ส.ส.หลังทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาได้เพียง 3 วัน จากการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการคำนวณคะแนนใหม่ และ 3. นายพรชัย อินทร์สุข จังหวัดพิจิตร พรรคพลังประชารัฐ

โดยรอบต่อไปในวันที่ 9 ต.ค. จะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีซึ่งครบกำหนดการยื่นตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยยังมีหนึ่งคนที่ยังไม่ยื่น คือ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือไปให้ผู้ที่ยังไม่ยื่นทั้งหมดแล้ว และมีเวลาในการชี้แจง 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ 

พร้อมกันนี้ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สิน แม้ว่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะกฎหมายกำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ยื่นแล้วไม่ต้องยื่นอีกก็ได้ ไม่ได้กำหนดกระทรวง แต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามหากเจ้าตัวจะยื่นรายการบัญชีทรัพย์สิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง