ไม่พบผลการค้นหา
ราชบัณฑิตยสภา เผยยังไม่บัญญัติศัพท์ความหมาย "New Normal" ชี้ตีความได้หลายบริบท รอคณะกรรมการใหญ่ประชุม คาด 1-2 สัปดาห์เคาะชัดเจน

สำนักข่าวไทย รายงานว่า ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าทางราชบัณฑิตได้บัญญัติศัพท์ความหมายของคำว่า "New Normal" ที่กล่าวถึงความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปรกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนั้น ว่า เป็นการดำเนินการในส่วนคณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา 

ขณะนี้ทางราชบัณฑิตยสภา ยังไม่ได้มีการระบุบัญญัติศัพท์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากความหมายของคำว่า "New Normal" สามารถตีความได้หลากหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทการนำไปใช้ อาทิ ด้านสังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ 

ทั้งนี้ ต้องรอที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการราชบัณฑิตยสภาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดกรอบความหมายของ "New Normal" ให้ชัดเจนและครอบคลุม คาดว่า 1-2 สัปดาห์ หลังที่ประชุมร่วมจะสามารถระบุความหมายบัญญัติศัพท์คำนี้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :