ไม่พบผลการค้นหา
โฆษกรัฐบาล เผยที่ประชุม ครม.อนุมัติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน พร้อมผ่อนปรนข้อบังคับการชุมนุม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอขยายเวลาการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค.63 แต่ข้อกำหนดจะสอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรน ซึ่งจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากขึ้น จะตัดการบังคับใช้ในมาตรา 9 เรื่องการห้ามชุมนุม ออกไปด้วย

ทั้งนี้ ครม. ยังเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. จากเดิม ได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.- 18 ก.ย.พ.ศ. 2563 ตามกรอบระยะเวลา120 วัน ของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

เพื่อให้รัฐสภามีเวลาเพียงพอในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และต้องให้วุฒิสภาพิจารณา ในวันที่ 22 – 23 ก.ย. 2563 นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแจ้งในที่ประชุมว่า คาดว่าจะขยายเวลาประชุมรัฐสภา เป็นวันที่ 25 ก.ย.2563

อ่านเพิ่มเติม