ไม่พบผลการค้นหา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 24 ก.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เจ้าพระคุณสินนีนาฏ สถาบัน วันมหิดล ศิริราช A-F461F2B720BD.jpegพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง สถาบัน เสื้อเหลือง รับเสด็จ B9-B61A-0D916B4131EE.jpegในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันมหิดล สถาบัน 8F58-0423AEE8ECF5.jpegเจ้าคุณพระสินีนาฏ สถาบัน 668FCCFE0.jpegสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สถาบัน วันมหิดล 9F8D8C9472.jpegเสื้อเหลือง สถาบัน ในหลวง เฝ้ารับเสด็จ พระมหากษัตริย์ -4982-B03A-CB9424255743.jpeg

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ

เจ้าพระคุณสินีนาฏ ในหลวง พระราชินี สถาบัน รับเสด็จ วันมหิดล  -5787C7CBD057.jpegพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง สถาบัน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระราชินี 3-B848A0FA7B14.jpegพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง สถาบัน 1A5F4B0A9BE.jpegเสื้อเหลือง สถาบัน ในหลวง พระมหากษัตริย์ ทรงพระเจริญ วันมหิดล -4116-B3EB-87B34876EAD0.jpegสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในหลวง เสื้อเหลือง D95C0DC0F7.jpeg