ไม่พบผลการค้นหา
การบินไทย ชี้แจงข่าวพนักงานติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาเป็นข่าวปลอม พร้อมย้ำ 7 มาตรการป้องกันโรค เพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสาร ขณะยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินไป-กลับจีน

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีพนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกมาตรการในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น

2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน

3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค

4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน

5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน

6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

7. มาตรการด้านโภชนาการ

โดยบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง อาทิ สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน และได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไป-กลับจีน

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกในเมืองอู่ฮั่น ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น

บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่ 6 จุดบินในจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซียะเหมิน คุนหมิง เฉิงตู และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ 3 จุดบิน ได้แก่ ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 24 มกราคม 2563 และเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง