ไม่พบผลการค้นหา
การเมืองปี 2563 ดุเดือดตั้งแต่เปิดศักราช ศูนย์กลางอำนาจรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกเขย่าบัลลังก์ด้วยเกมใน – นอกสภา ลามไปถึงเกมม็อบข้างถนน

เสียดทานเสถียรภาพของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

แม้ว่ากำเสียงในสภาเพิ่มขึ้นหลังจากเผด็จศึก “งูเห่า” อนาคตใหม่ได้ 4 เสียง แถมยังกำชัยเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น

โกยแต้มฝ่ายรัฐบาลจาก 255 เสียง มาเป็น 260 เสียงอยู่ในมือ

ขณะที่เสียงของฝ่ายค้าน 7 พรรค ลดฮวบอย่างน่าใจหาย

244 เสียงในสภา เหลือเพียงแค่ 240 เสียง หากนับเสียงที่ “ตัวแปร” ตามสถานการณ์ของพรรคเศรษฐกิจใหม่อย่างน้อย 4 เสียงที่เคยแผลงฤทธิ์โหวตสวนมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 เสียง ยกมือให้กับรัฐบาล จะทำให้ฝ่ายค้านเหลือเพียง 236 เสียงเท่านั้น

ในปี 2563 รัฐบาลปริ่มน้ำ จะไม่ปริ่มน้ำ!  

แต่สิ่งที่อาจกลายเป็น “สนิมเนื้อใน” รัฐบาลเรือเหล็ก คือ เกมขบเหลี่ยม เฉือนคมภายในกลุ่ม ก๊ก ก๊วน ทั้งในพรรคพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาล

พรรคร่วม-ประยุทธ์-อนุทิน-จุรินทร์


เกมขัดขาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ระหว่างประชาธิปัตย์ - ภูมิใจไทย – พลังประชารัฐ ก่อหวอดเขย่าขวดโควตารัฐมนตรีใหม่กันอีกรอบหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงเดือน ม.ค.2563

สถานการณ์การเมืองซีกรัฐบาลอาจถึงจุด “พีค” ช่วง ก.พ.-มี.ค.2563 ถึงขั้นปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) กันใหม่ ใครอยู่ - ใครไป ต้องติดตาม

ขนาบข้างปัจจัยเศรษฐกิจติดลบเป็นชนวนสำคัญให้รัฐบาลมีอันเป็นไปได้ เพราะเกมของฝ่ายค้านไม่อาจล้มรัฐบาลได้แน่นอน

เพราะเมื่อเปิดศักราช 2563 ฝ่ายค้านเสี่ยงจะถูกบั่นทอน กร่อนกำลังกันอีกครั้งจาก 2 คดีสำคัญของพรรคอนาคตใหม่ในศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะตัดสินชะตากรรมกันในเดือน ม.ค.2563 

1.คำร้องที่นายณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้อง ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63.เวลา 11.30 น

2.คดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พรรคอนาคตใหม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง มีเส้นตาย 9 ม.ค.2563  

ธนาธร ศาลรัฐธรรมนูญ 7619568967680_o (1).jpg

แม้ว่าคดีเงินกู้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่นัดวันตัดสิน แต่คดีล้มล้างการปกครองกาปฏิทินลุ้นได้เลย

ในการตัดสินคดีของพรรคอนาคตใหม่ มีข้อควรสังเกตประการหนึ่ง คือการ “ผลัดใบ” ของศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย คือ 1.นายนุรักษ์ มาประณีต 2.นายชัช ชลวร 3.นายบุญส่ง กุลบุปผา 4.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และ 5.นายจรัญภักดี ธนากุล ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ 2562 และอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 9 ปี ตามมติที่ประชุมประชุมกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

แต่ทั้ง 5 คน ยังคงปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คนใหม่มาแทนที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมาธิการของวุฒิสภา ที่จะครบกำหนด 15 ม.ค.นี้ โดยทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ และนายนภดล เทพพิทักษ์

อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ ส.ว. จะรับรอง 5 ว่าที่ตุลาการ ยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะถึงชั้นการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดกินเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ดังนั้น การชี้ชะตาคดีของพรรคอนาคตใหม่จะอยู่ในอำนาจขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 9 คน ภายในเดือน ม.ค.2563 ก่อนที่ ส.ว.จะเห็นชอบ 5 ว่าที่ตุลาการชุดใหม่ช่วงปลายเดือน ม.ค.2563

หากกินเวลาเกิน ม.ค.2563 อาจถูกครหาเรื่อง “ความเหมาะสม” ในการยุบพรรค เนื่องจากองค์คณะตุลาการ 5 คนจะอยู่ในสถานะ “รักษาการ” รอชุดใหม่ประจำที่ แม้ว่าอีกตุลาการอีก 4 คนยังคงอยู่ในตำแหน่งตามปกติก็ตาม

ธนาธร อนาคตใหม่_190610_0013.jpg

แต่ช็อตต่อมาที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดหากมีการ “ยุบอนาคตใหม่” ตามที่ “ธนาธร” ประกาศไว้ว่าจะเปิดตัวพรรคสำรองขึ้นทันที

“ยุบพรรคยุบได้ แต่จะยุบอุดมการณ์ หรือยุบความตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ได้ ยุบก็สร้างใหม่ ยุบก็สู้ต่อ ซึ่งหากโดนยุบพรรคเราก็ยังมีส.ส.ในสภาอยู่ ยุบพรรคไม่ได้หมายความว่า ส.ส.ของเราจะหายไป” ธนาธร กล่าว พร้อมกับวางตารางเดินลงถนน ร่วมไล่ลุงในวันที่ 12 ม.ค. 2563

เดินเครื่องรุกนอกสภาเขย่ารัฐบาล คู่ขนานกับเกมฝ่ายค้านที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษเพื่อไทย วางคิวยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 13 ม.ค.2563 แต่การอภิปรายจะตกอยู่ช่วงแถวๆ ปลายเดือน ม.ค.

กระนั้น ก่อนศึกซักฟอกรัฐบาลสืบทอดอำนาจ คสช. จะระเบิดขึ้น 7 พรรคฝ่ายค้าน มีนัดทำกิจกรรมใหญ่ที่ จ.เชียงราย นอกจากเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด จัดกระบวนทัพสู้ศึกซักฟอก ยังพ่วงวาระขายความคิดแก้รัฐธรรมนูญลงไปถึงโรงเรียน มหาวิทยาลัยด้วย

แต่ใช่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 2563 จะสะดวกโยธิน

แม้สภาผู้แทนราษฎรจะร่วมกันตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ตาม

แต่ยังเป็น “หนังม้วนยาว” เพราะคณะดังกล่าวมีหน้าที่แค่ “ศึกษา” ใช้เวลา 120 วัน ถ้าจะแก้ไขจริง ต้องลงมติกันใหม่ ตั้งคณะกรรมาธิการ ใช้เสียงทั้ง ส.ส.และส.ว.750 เสียงร่วมอนุมัติอย่างน้อย 3 รอบ

ซึ่ง ส.ว.ออกมาขวางตั้งแต่ไก่โห่ หากคิดจะลบ - ล้าง รัฐธรรมนูญมาตรา 256 อันเป็นวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปลดล็อกให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นำไปสู่การรื้อรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ตอนจบ...จะจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ

อภิรัชต์ ลือชัย กองทัพ ทหาร ผู้นำเหล่าทัพ งบประมาณ สภา 8AF-4B9C-86CA-D68CCB9B580E.jpeg

ยังต้องจับตาการ “เปลี่ยนดุล” อำนาจในฝ่ายกองทัพ บก เรือ อากาศ และ ตำรวจแบบยกแผง ซึ่งถือเป็น “นั่งร้านพิเศษ” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อันมีบทบาทเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง ซึ่งคนเก่าเกษียณยกแผง ประกอบด้วย

1. “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เกษียณอายุ 30 กันยายน 2563 ที่มี “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นแคนดิเดต 

2.“บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 มี “บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นแคนดิเดต 

3. “บิ๊กลือ” พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และ 4. “บิ๊กนัต” พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

การเมือง 2563 ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ แน่นอน ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง