ไม่พบผลการค้นหา
'อลงกรณ์'ติงกฎหมายชังชาติ หวั่นสร้างความแตกแยกไม่ปรองดอง แนะเคารพความเห็นต่างยึดหลักนิติธรรม

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติ โดยระบุว่า เห็นข่าวเรื่องการจะเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติก็ไม่สบายใจเกรงจะเป็นลิ่มสร้างความแตกแยกแทนที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ส่วนตัวไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่ว่าเรื่องชังชาติหรือคลั่งชาติ เพราะสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้ต้องยึดหลักความเข้าใจ หลักการเคารพความแตกต่าง หลักนิติธรรมและหลักสันติวิธี ไม่ใช่แนวคิดแบบมุมแดงมุมน้ำเงิน

"ประเทศไทยของเราผ่านวิกฤติทางการเมืองเรื่องแตกแยกแบ่งฝ่ายมาหลายครั้งหลายหนส่วนใหญ่จบด้วยการเสียเลือดเนื้อและชีวิตน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก วันนี้เรากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีระบบกฎหมายเป็นกติกาสังคม มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมายมีระบบพรรคการเมืองเป็นสถาบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอุดมการณ์จุดยืนที่หลากหลายแบบสังคมพหุนิยม แม้จะไม่ใช่ประขาธิปไตยในอุดมคติก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น"

นายอลงกรณ์ ระบุว่า ส่วนข้อกังวลเรื่องคนทำผิดคิดทรยศแผ่นดินนั้นมีกฎหมายหลายฉบับจัดการได้อยู่แล้วทั้งนี้ต้องบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรมด้วย ตนเชื่อว่าคนเราเกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติและต้องการทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งอาจมีแนวทางความคิดและการทำงานแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดา ดังนั้น บนเส้นทางก้าวไปสู่อนาคตของประเทศจึงไม่ควรปูถนนบนความเกลียดชังไม่ว่าชังขาติหรือคลั่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง