ไม่พบผลการค้นหา
กรมศุลกากรแจง เก็บภาษีนำเข้าผ้าอนามัยต่ำกว่าภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป ยันไม่ได้เก็บภาษีสินค้าในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวการพิจารณาเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราสูง เนื่องจากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยว่า ในส่วนของกรมศุลกากรนั้น ยืนยันไม่ได้จัดเก็บภาษีอากรนำเข้าในส่วนของสินค้าผ้าอนามัย เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแน่นอน เนื่องจากกรมได้ตระหนักว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้หญิง ที่ต้องใช้เป็นประจำ และไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย โดยในปัจจุบันกรมมีการกำหนดพิกัดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้านำเข้าปกติทั่วไปที่ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราประมาณร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับสินค้านำเข้าประเภทอื่น เพราะปกติสินค้าสำเร็จรูปนำเข้าถูกจัดเก็บอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20

ขณะเดียวกันหากเป็นผ้าอนามัยที่มีแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศในแถบอาเซียน หรือประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับไทย ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 0 อยู่แล้ว ดังนั้นกรมจึงมั่นใจว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าผ้าอนามัยที่ผ่านมา ไม่ได้อยู่ในอัตราที่สูงกว่าปกติแต่อย่างใด และการออกพิกัดภาษีดังกล่าวมีการพิจารณาและใช้อัตรานี้มา 5-6 ปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งพิจารณาปรับเปลี่ยนพิกัดใหม่