ไม่พบผลการค้นหา
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 เลือก 'ลำปาง' เมืองรองเมืองแรกเป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับสมาชิกเกือบ 3,000 คนร่วมงาน เชิญ 2 รองนายกฯ 2 รัฐมนตรีขึ้นเวทีปาฐกถา พร้อมยื่นสมุดปกขาวชงรัฐแก้ปัญหาหมอกควัน-กระจายรายได้-บาทแข็ง

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 ในธีม 'ไทยเท่ อิน แอคชั่น : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง ' ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดเมืองรองแห่งแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสัมมนาการค้าทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 37 ปี 

กลินท์ สารสิน-ประธานหอการค้าไทย-สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ-ลำปาง


สำหรับการประชุมใน 3 วันนี้ หอการค้าไทยจะนำเสนอข้อคิดข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็น 'สมุดปกขาว' ให้กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมาปาฐกถาพิเศษในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. โดยมีประเด็นหลักๆ ได้แก่ เรื่องการสร้างอากาศสะอาด การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของภาคเหนือและภาคอีสาน, การกระจายรายได้, การค้าชายแดนข้ามแดน, ปัญหาค่าเงินบาทแข็ง, การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าภาคเกษตร พร้อมกับการนำเสนอความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวบริการ

"ลำปางเป็นเมืองน่าอยู่น่ารัก และจากการร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาที่มีเกือบ 3,000 คนเข้าร่วมงานเมื่อเย็นวาน (29 พ.ย.) เห็นได้ถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ลำปาง และภาคเหนือ พร้อมกับได้เห็นศักยภาพของลำปางในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ จึงต้องการเชิญชวนภาครัฐและเอกชนมาจัดการประชุมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง เช่น ลำปาง ให้มากขึ้นเช่นกัน" นายกลินท์ กล่าว


สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ-ลำปาง-กอบกาญจน์-ณรงค์ศักดิ์
  • บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศเมื่อค่ำวันที่ 29 พ.ย.

หอการค้าภาคเหนือชงแก้ปัญหา 'หมอกควัน' เป็นวาระเร่งด่วน

นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจภาคเหนือรวมถึงทั่วประเทศในปัจจุบันประสบปัญหาเศรษฐกิจเติบโตช้า โดยเฉพาะในภาคเหนือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อราคาสินค้าเกษตรไม่สูงนัก ก็มีปัญหาเรื่องกำลังซื้อ แต่เราก็มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวบริการ ยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูท่องเที่ยว เราก็ต้องการเสนอประเด็นเร่งด่วนให้กับภาครัฐ ในเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควัน มลพิษทางอากาศ เพื่อให้มีหน่วยงานหลักดำเนินการสั่งการแก้ปัญหาได้ เนื่องจากที่ผ่านมา ประสบอุปสรรคว่าการแก้ปัญหาหมอกควันขึ้นกับหลายหน่วยงานหลายองค์กร ดังนั้นในระยะต่อไปจึงต้องการให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม


วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-ภาคเหนือ
  • วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การรับอาสาเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อเราทั้งหมดคนลำปางจะได้ร่วมกันเปิดเมือง เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งในการสัมมนา 3 วันนี้ เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนได้รู้จักลำปางมากขึ้น เพราะลำปางยังมีอีกหลายมุมให้มาเยี่ยมชม มาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือกลับมาท่องเที่ยวลำปางอีกครั้งในอนาคต


สกล สุพรรณบรรจง-ประธานหอการค้าลำปาง-ลำปาง
  • สกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทยปี 2562 (ประมาณการ ณ เดือน ธ.ค.) ขยายตัวร้อยละ 2.6 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 3.1 ส่วนจีดีพีภาคเหนือขยายตัวร้อยละ 2.2. และ 2.6 ภาคใต้ขยายตัวร้อยละ 2.4 และ 2.6 ภาคกลางขยายตัวร้อยละ 2.9 และ 3.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวร้อยละ 3.0 และ 3.3 ภาคตะวันออกขยายตัวร้อยละ 3.9 และ 4.5  ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ


สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ-ลำปาง
  • บรรยากาศการบรรยายการสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค โดยธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ-ลำปาง

ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 มีสมาชิกเข้าร่วมงานเกือบ 3,000 คน จัดงาน 3 วัน (29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562) ที่จังหวัดลำปาง โดยช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. มีการประชุมสัมมนาของ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งได้มีกิจกรรมนำเสนอผลงานของกลุ่ม YEC 13 กลุ่ม ที่เน้นด้านนวัตกรรม ช่วงบ่ายจัดประชุมสัมมนาเศรษฐกิจ 5 ภาค

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ-ลำปาง


  • รองประธานและกรรมการหอการค้าไทยร่วมสัมมนาวันที่ 30 พ.ย.

ส่วนวันที่ 30 พ.ย. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาเรื่อง 'นวัตกรรม พัฒนาคน เพื่ออนาคตประทเศ' พร้อมกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ปาฐกถาเรื่อง 'สานพลังภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน' และในช่วงค่ำวันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ปาฐกถาเรื่อง 'นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทย

ส่วนในวันสุดท้าย (1 ธ.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเรื่อง 'ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต'