ไม่พบผลการค้นหา
ศาลแพ่งให้ยกคำร้อง หลังสื่อยื่นขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่คุมม็อบ

ศาลแพ่งได้มีคำสั่งในคดีระหว่าง ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ กับพวกรวม ๒ คน กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จำเลยที่ ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของโจทก์ทั้งสองและสื่อมวลชน ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน 

หลังโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกจำเลยที่ ๑ หรือตัวแทนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ ได้ดำเนินการประการใดบ้างเพื่อให้เจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของศาลดังกล่าว

เพื่อให้ได้ความว่าจำเลยที่ ๑ จะดำเนินการหรือมีมาตรการอย่างไรต่อไปเพื่อให้คำสั่งของศาลดังกล่าวมีสภาพบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือในประเด็นอื่นอันเกี่ยวข้องกับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้ศาลมีคำสั่งหรือมาตรการใดๆตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบังคับตามคำสั่งศาลต่อไป นั้น

ศาลแพ่งได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วมีคำสั่งว่า “พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว การที่โจทก์ทั้งสองและสื่อมวลชนจะได้รับความคุ้มครอง โจทก์ทั้งสองและสื่อมวลชนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้วย 

"กรณีตามคำร้องโจทก์ทั้งสองไม่ปรากฏว่าสื่อมวลชนที่ถูกยิงด้วยกระสุนยางได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนแล้วหรือไม่อย่างไรอันจะได้รับความคุ้มครองตามคำสั่งดังกล่าว กรณียังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไต่สวนตามคำร้องของโจทก์ทั้งสอง จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง”