ไม่พบผลการค้นหา
‘ชัยชนะ’ ขอบคุณ ‘นิด้าโพลล์’ ยก ปชป. เป็นพรรคอันดับ 1 ที่ชาวใต้จะเลือกให้เป็น ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ - ชี้เป็นเพราะผลงาน และจุดยืนพรรคที่จะไม่แก้ไข รธน. หมวด 1 และ 2 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ พร้อมเดินหน้านโยบาย ‘ประชาธิปไตยท้องอิ่ม’ เดินไปด้วยกันทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ เชื่อหากประชาชนเชื่อมั่นตามผลโพลล์ไปเรื่อยๆ เป้าหมาย ส.ส.ใต้ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

วันที่ 24 ต.ค. 2565 ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลสำรวจของศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพลล์ ที่ระบุว่า พรรคการเมืองที่คนใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อมากที่สุด คือ พรรคประชาธิปัตย์ ว่า ต้องขอขอบคุณประชาชนส่วนมากใน 2,001 ตัวอย่างการสำรวจของนิด้าโพลล์ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์เกือบร้อยละ 28 ที่คิดว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะเลือกผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 2 ประเภทที่มาจากพรรคฯ

ชัยชนะ เดชเดโช.jpg

"เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนภาคใต้ได้เห็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด 3 ปีกว่า ของการเข้าร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการประกันรายได้เกษตรกร การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล การแก้ไขปัญหาประมงและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นต้น"

ชัยชนะกล่าวอีกว่า จุดยืนของพรรคฯ ที่ประกาศชัดเจนว่า ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และหมวด 2 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นจุดยืนที่สอดคล้องกับคนภาคใต้ต่างยึดมั่นมาเป็นเวลานาน

ชัยชนะกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคฯ ที่ผ่านๆ มา จะเห็นได้ว่า มีการผสมผสานอย่างลงตัว ทั้งอดีต ส.ส. ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในพื้นที่และในระดับชาติ คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์และความพร้อมที่จะรับใช้ประชาชน รวมทั้ง เป็นบุคคลที่ประชาชนมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ทำให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างฯ มีความมั่นใจและตัดสินใจ ณ เวลาที่ทำการสำรวจนั้นว่า จะตั้งใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งตนและพรรคฯ ก็หวังว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนภาคใต้ที่มีต่อพรรคฯ จะมีอยู่ไปตลอดจนถึงวันเลือกตั้ง และจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปด้วย 

“ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวใต้ ที่ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์ ผ่านผลที่ปรากฏของนิด้าโพลล์ แต่ผมก็รู้ดีว่า ข้อมูลทางสถิติที่เกิดขึ้นนั้น เพียงแค่ฉายภาพในจำนวนคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ดังนั้น ผมถือว่า ผลโพลล์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ว่าที่ผู้สมัครฯทุกท่าน เดินหน้าลงพื้นที่และแนะนำนโยบายของพรรค โดยเฉพาะแนวนโยบาย ‘ประชาธิปไตยท้องอิ่ม’ ซึ่งเป็นนโยบายที่เดินไปด้วยกันทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง นโยบายอื่นๆ ที่จะได้เปิดเผยออกมาในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น ผมคาดว่า เป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งไว้ว่า จะได้ ส.ส. ภาคใต้ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่งนั้น หากพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่มีสิทธิเลือกตั้งราว 8 ล้านคน ให้ความเชื่อมั่นเหมือนกับผลโพลล์ที่ออกมาแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงวันเลือกตั้งแล้ว ผมเชื่อว่า เป้าหมายที่พรรคฯ ตั้งไว้ ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน” ชัยชนะกล่าว