ไม่พบผลการค้นหา
'อนุพงษ์' ขอให้ดูที่เจตนาหลังเทศบาลนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 ไปหาเสียง โยนให้ กกต.ชี้ขาด - ยืนยันไม่เลื่อนวันเลือกตั้งเทศบาล 'ส.ส.ปชป.' ชงรัฐบาลป้องกันผู้บริหาร อปท.นำไปหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนไวรัสโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะไปจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนสามารถทำได้ เพื่อดูแลประชาชน แต่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนต้องผ่านการรับรอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ทั้งนี้จะต้องมีการบูรณาการกับรัฐบาล เพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลได้มีการจัดซื้อให้กับประชาชน ฉะนั้นต้องทราบแผนของรัฐบาลก่อนว่าจะให้กลุ่มเสี่ยงใดบ้าง

ส่วนในช่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ที่มีบางพื้นที่นำการจัดซื้อวัคซีนไปเป็นนโยบายหาเสียงจะทำได้หรือไม่นั้น พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่าเป็นอำนาจวินิจฉัยของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แต่อยากให้มองในแง่ดีว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลประชาชนและบริหารสาธารณะ เมื่อทำตามอำนาจหน้าที่ก็ย่อมถือว่ามีเจตนาดี ทั้งนี้ดูที่เจตนาอีกที

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่าได้พิจารณาทุกมิติแล้ว ทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดพร้อมกับมาตรการป้องกันในการจัดการเลือกตั้งมาแล้ว และไม่เชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งจะเป็นเหตุของการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงมั่นใจในการเดินหน้า โดยไม่เลื่อนหรือขยายวันลงคะแนนเลือกตั้งออกไป แต่ย้ำให้มาตรการหาเสียงไม่ให้มีการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งหากมีสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง กกต.ก็ยังมีอำนาจในการสั่งเลื่อนวันลงคะแนนได้ 


พร้อมถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่อาจมีชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น พล.อ.อนุพงษ์กล่าวยืนยันความพร้อมในการชี้แจง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ และกล่าวย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและนโยบายรัฐบาล ไม่ให้ผิดกฎหมาย 

พร้อมกันนี้ยังชี้แจงเหตุผลการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติในวันที่ 15 ม.ค. นี้ เป็นมาตรการนำแรงงานกลุ่มที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจคัดกรองโรคและยับยั้งการแพร่ระบาด ส่วนปัญหาเรื่องการทะลักของกลุ่มแรงงานเข้ามาอีกระลอก เป็นอีกเรื่องที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตามแนวชายแดน ทั้งแรงงานหรือกลุ่มเล่นการพนัน ที่ต้องผ่านกระบวนการสาธารณสุขสืบสวนโรค


เสนอรัฐบาลป้องกันผู้บริหาร อปท.นำไปหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กระแสความตื่นตัวเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องนี้มีการพูดถึงการผลิตวัคซีน เพื่อฉีดป้องกันเชื่อไวรัสโควืด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก และประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก รัฐบาลเองก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า สามารถจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดบริการให้กับประชาชนฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป จนมีกระแสการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่ง ได้ออกมาแสดงความพร้อมในการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเอง จึงมีการออกข่าวในเรื่องนี้ค่อนข้างหลากหลาย เป็นการแข่งกันหรือแย่งกันสร้างกระแสข่าว ซึ่งมีทั้งผู้บริหารคนปัจจุบันและผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งท้าชิง ต่างก็ออกมาแสดงจุดยืน และความพร้อมในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน


เหลื่อมล้ำระหว่างองค์กร

จึงทำให้เกิดภาพการแข่งขัน แย่งชิงการจัดซื้อวัคซีน เพื่อให้บริการให้กับประชาชน ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่จะได้รับวัคซีนในพื้นที่ของแต่ละ อปท.ด้วย เพราะ อปท.แต่ละแห่งมีศักยภาพด้านงบประมาณที่ไม่เท่ากัน

ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน รัฐบาลควรจะมีแนวทาง มาตรการ และระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน เช่น องค์กรระดับเทศบาลสามารถจัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ จะใช้งบประมาณส่วนไหนในการจัดซื้อ จะมีวิธีการจัดซื้ออย่างไร รัฐบาลจะอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านใดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือการแย่งกันซื้อชิงกันสร้างผลงาน สร้างภาพเพื่อหวังผลคะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมากกว่าสุขภาพของประชาชน

ล่าสึด กกต.มีมติประกาศแผนการจัดการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ วันที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในที่ 1 ก.พ. 2564  

โดยวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 

โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค. 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 -12 ก.พ. 2564  

อ่านเพิ่มเติม