ไม่พบผลการค้นหา
ชาวคิวบาออกไปลงคะแนนเสียงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อรับรองสิทธิการสมรสในเพศเดียวกันตลอดจนการอุ้มบุญในคู่รักเพศเดียวกันแล้ว

ผลการลงประชามติได้รับการประกาศออกมาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคิวบา เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (26 ก.ย.) โดยผู้มาใช้สิทธิจำนวนกว่า 3.9 ล้านคน หรือคิดเป็น 66.9% ลงคะแนนเห็นด้วยกับการสมรสในเพศเดียวกัน ตลอดจนกฎหมายการอุ้มบุญ ในขณะที่มีประชาชนที่มาออกเสียงจำนวน 1.95 ล้านคน หรือ 33.1% เท่านั้น ที่ลงคะแนนต่อต้าน ทั้งนี้ มีประชากรที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 74% หรือ 8.4 ล้านคน ที่เดินทางมาลงคะแนนเสียงในประชามติครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ผลการลงประชามติในครั้งนี้ มีการต่อต้านมากกว่าการลงประชามติในเรื่องอื่นๆ แม้ว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศ จะประกาศสนับสนุนกฎหมายสมรสเพศเดียวกันละการอุ้มบุญก็ตาม ทั้งนี้ การลงประชามติในอดีตมักมีคะแนนสนับสนุนถึง 90%

การลงประชามติกฎหมาย Código De Las Familias จะทำให้คิวบามีการสมรสของคนเพศเดียวกัน และจดทะเบียนคู่ชีวืต ตลอดจนการอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง ในประเด็นการแบ่งปันสิทธิและความรับผิดชอบในครอบครัว

“ความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้ว” มิเกล ดิแอซ-คาเนล ประธานาธิบดีคิวบาทวีตข้อความเมื่อวันจันทร์ “เริ่มตั้งแต่วันนี้ เราจะเป็นประเทศที่ดีขึ้น มันกำลังชำระหนี้ให้กับชายหญิงคิวบาหลายชั่วอายุคน ซึ่งการวางแผนครอบครัวรอคอยกฎหมายนี้มาหลายปีแล้ว”


ที่มา:

https://www.cbsnews.com/news/cuba-family-code-results-nation-approves-same-sex-marriage-adoption-in-new-referendum/?fbclid=IwAR32cfWBxHiq4jo9maKUkcGfAOJ5Z6gg1poHqMDfP4mz7fq_dlMdZErdpeY