ไม่พบผลการค้นหา
ครม.ไฟเขียวตามกระทรวงมหาดไทยเสนอ 'งดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม' จากปกติ 40 บาทต่อห้องต่อปี มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.2563- 30 มิ.ย.2564 คาดทำรัฐสูญรายได้ 31 ล้านบาทต่อปี หวังช่วยลดภาระธุรกิจโรงแรมกระอักพิษโควิด-19

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563- 30 มิ.ย.2564 ตามร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยประเมินว่า รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 31,354,200 บาทต่อปี จากจำนวนห้องพักของโรงแรม 783,855 ห้อง ในปี 2562 แต่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมที่ต้องประสบกับสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 อีกทั้งสืบเนื่องจากการประกาศ พ.ร.ก.การบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- - 19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพักภายในโรงแรม 

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563- 30 มิ.ย. 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :