ไม่พบผลการค้นหา
กกต. มีมติประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 149 ที่นั่ง มี 26 พรรคการเมืองได้ ส.ส. เมินเสียงท้วงแจก ส.ส.ให้พรรคได้คะแนนต่ำเกณฑ์พึงมี 71,000 คะแนน โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมากสุด 50 ที่นั่ง ด้านพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เสียงในสภาหายไป 10 เสียง ยอดรวมเหลือ 245 ที่นั่ง ไม่พอจัดตั้งรัฐบาล

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยยึดการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 22 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 มาตรา 129 ประกอบมาตรา 128 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 โดยมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ กกต.ได้ประกาศผลจำนวน 149 คน 

ประกอบด้วย 1.พรรคอนาคตใหม่ 50 คน

2.พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน

3.พรรคพลังประชารัฐ 18 คน

4.พรรคภูมิใจไทย 12 คน

5.พรรคเสรีรวมไทย 10 คน

6.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน 

7.พรรคเพื่อชาติ 5 คน

8.พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน 

9.พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน

10.พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 คน

11.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน

12.พรรคชาติพัฒนา 2 คน 

13.พรรคประชาชาติ 1 คน

14.พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน

15.พรรคพลังชาติไทย 1 คน

16.พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน

17.พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน

18.พรรคพลังไทยรักไทย 1 คน

19.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน

20.พรรคประชานิยม 1 คน

21.พรรคประชาธรรมไทย 1 คน

22.พรรคประชาชนปฏิรูป 1 คน

23.พรรคพลเมืองไทย 1 คน

24.พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน

25.พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน

26.พรรคไทรักธรรม 1 คนแสวง บุญมี กกต emplate.jpg

โดยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงว่า บุคคลที่ได้รับการรับรองสามารถรับหนังสือรับรอง ส.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เวลา 8.30 น. - 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อนำไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

นายแสวง ยืนยันว่า การคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นไปตามมาตรา 128 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กรณีไม่สามารถจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คน และ กกต. ทำหน้าที่ตามกฎหมาย ถ้าเห็นว่าถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ ยืนยันว่าได้รับอำนาจจากศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงาน กกต. เสนอสูตรการคำนวณแบบนี้เพียงสูตรเดียวให้ กกต. พิจารณา และหากสูตรนี้ถูกก็ไม่มีสูตรอื่นแล้ว แต่สาเหตุที่ประกาศเพียงแค่ 149 ชื่อ เนื่องจากการประกาศรับรอง ส.ส. แบบแบ่งเขตเมื่อวานนี้เพียง 349 เขต ซึ่งยังไม่ครบ 350 เขต จึงต้องคำนวณตามสัดส่วน และถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 และรับรอง ส.ส. แล้วจะนำ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมาคำนวณใหม่ 

ส่วนที่รับรับรองชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทั้งที่มีข้อกล่าวหาในคดีโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เนื่องจากการกล่าวหายังไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผิดจริง จะต้องให้มีการพิจารณาไต่สวนความเป็นจริงก่อน ดังนั้นต้องให้โอกาสและความเป็นธรรมนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจในการต่อสู้

เปิดยอด ส.ส. 27 พรรคการเมือง เพื่อไทยครอง ส.ส.ที่หนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ มี ส.ส.ที่กกต.ประกาศผลเลือกตั้งแล้วจำนวน 498 คน โดยแบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 349 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 149 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้งใหม่

เมื่อรวมยอด ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละพรรคการเมือง จะมีดังนี้

1.พรรคเพื่อไทย ส.ส. 136 คน (ไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

2.พรรคพลังประชารัฐ ส.ส. 115 คน แบ่งเป็นเขต 97 คน และ บัญชีรายชื่อ 18 คน 

3.พรรคอนาคตใหม่ มี ส.ส.80 คน แบ่งเป็นเขต 30 คน บัญชีรายชื่อ 50 คน

4.พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส. 52 คน แบ่งเป็น เขต 33 คน บัญชีรายชื่อ 19 คน

5.พรรคภูมิใจไทย 51 คน แบ่งเป็นเขต 39 คน บัญชีรายชื่อ 12 คน

6.พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน แบ่งเป็นเขต 6 คน บัญชีรายชื่อ 4 คน

7.พรรคเสรีรวมไทย 10 คน (ไม่มีส.ส.เขต)

8.พรรคประชาชาติ 7 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 6 คน บัญชีรายชื่อ 1 คน

9.พรรคชาติพัฒนา 3 คน แบ่งเป็นเขต 1 คน บัญชีรายชื่อ 2 คน

10.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

11.พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 คน แบ่งเป็นเขต 1 คน บัญชีรายชื่อ 4 คน

12.พรรคเพื่อชาติ 5 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

13.พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

14.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

15.พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

16.พรรคพลังชาติไทย 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

17.พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

18.พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

19.พรรคพลังไทยรักไทย 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

20.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

21.พรรคประชานิยม 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

22.พรรคประชาธรรมไทย 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

23.พรรคประชาชนปฏิรูป 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

24.พรรคพลเมืองไทย 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

25.พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

26.พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)

27.พรรคไทรักธรรม 1 คน (ไม่มี ส.ส.เขต)สุดารัตน์และธนาธร 7พรรค ตั้งรัฐบาล สัตยาบัน

7 พรรคประชาธิปไตยถูกหั่นออก 10 เสียง เหลือ 245 เสียงส่อตั้งรัฐบาลไม่ได้

ขณะเดียวกันเมื่อรวมเสียงของ 7 พรรคการเมืองที่จับมือเป็นพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยก่อนหน้านี้ที่มีเสียงรวมกัน 255 เสียง เมื่อคิดตามสูตรที่ กกต.ได้มีมติในวันที่ 8 พ.ค. ทำให้ 7 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย มีเสียงในสภารวมกันจำนวน 245 เสียง แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 136 เสียง พรรคอนาคตใหม่ 80 เสียง พรรคเสรีรวมไทย 10 เสียง พรรคประชาชาติ 7 เสียง พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง และพรรคพลังปวงชนไทย 1 เสียง

โดยจำนวน ส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาขณะนี้ 498 คน โดยเสียงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือ 249 เสียง เมื่อนำยอดรวมของ ส.ส.ใน 7 พรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่เคยจับมือเป็นพันธมิตรก่อนหน้านี้มารวมกัน ทำให้เสียงจะยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาเสียง ส.ส.เพิ่มไม่ต่ำ 5 เสียงขึ้นไปจึงมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง