ไม่พบผลการค้นหา
การบินไทย ประกาศขายเครื่องบินโดยสารมือสอง 34 ลำ อายุเฉลี่ย 12-28 ปี เสนอราคาได้ถึง 13 พ.ย.นี้

เว็บไซต์ www.thaiaircrafttrading.com ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมกระบวนการเสนอราคาสำหรับการขายเครื่องบินใช้แล้วของการบินไทย จำนวนทั้งหมด 34 ลำ ได้แก่

  • A300-600 จำนวน 1 ลำ อายุ 27 ปี
  • B737-400 จำนวน 2 ลำ อายุ 27-28 ปี
  • A340-500 จำนวน 3 ลำ อายุ 13-15 ปี
  • A340-600 จำนวน 6 ลำ อายุ 12-15 ปี
  • B747-400 จำนวน 10 อายุ 17-27 ปี
  • B777-200 จำนวน 6 ลำ อายุ 22-24 ปี
  • B777-300 จำนวน 6 ลำ อายุ 22-22 ปี

โดยสามารถเสนอราคาได้ถึง 13 พ.ย.นี้

การบินไทยขายเครื่องบิน.jpg