ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯเศรษฐาสนับสนุนการจัดตั้ง Apple Developer Academies แห่งแรกของประเทศไทย ที่ จ.เชียงใหม่ ชี้ รัฐบาลต้องตอบสนองคนรุ่นใหม่ แนะให้ มช. เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับการขับเคลื่อน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 67 พร้อมหารือการขยายความร่วมมือของศูนย์สตาร์ทอัพร่วมกับบริษัท Apple ซึ่งรัฐบาลและนายกฯ ให้ความสำคัญที่จะผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ด้วยองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ Startup ในกลุ่ม HealthTech Medical Device และ Digital Platform เข้ารวมด้วย

IMG_20240607154941000000.jpeg

นายกฯเศรษฐา รับทราบถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดตั้ง Apple Developer Academies ในประเทศไทยแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่นายกฯ ได้เคยให้กับชาวเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้เมื่อปลายปี 2566 ที่นายกฯเศรษฐา ได้มาพบ Startup คนรุ่นใหม่

IMG_20240607155041000000.jpeg

สำหรับพื้นที่จัดตั้งที่วางแผนคาดว่าจะอยู่ที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในเชิงพื้นที่ โดยเป็นเมืองที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะเหล่า Digital nomads รวมมากกว่า 5,000 คน มาใช้ชีวิตและทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นตัวเลือกเมืองที่เหมาะสมที่จะตั้ง Apple Developer Academies เพื่อเป็น Digital Startup Hub ใน Southeast Asia

IMG_20240607155036000000.jpeg

นายกฯเศรษฐา ได้รับฟังการดำเนินงานจาก Startup ในกลุ่ม HealthTech Medical Device และ Digital Platform ได้แก่ บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จำกัด บริษัท โมเดิร์นพลาส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอ็นไวรอน อินไซท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการบ่มเพาะในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_20240607155157000000.jpeg

นายกฯเศรษฐา กล่าวหลังรับฟังถึงการที่จะจัดตั้ง Apple Developer Academies และศักยภาพของ Startup ที่เชียงใหม่ ว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบสนองคนรุ่นใหม่ โดยรู้ถึงศักยภาพของ Startup ไทย ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับทิม คุก ผู้บริหารของบริษัทแอปเปิล มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากพบว่ามี Developer ในประเทศไทยถึง 3 แสนราย จึงอยากมาหาคำตอบในไทย ทั้งนี้ นายกฯเศรษฐา เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแนะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมความพร้อมทุกด้าน รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่อง Pain Point ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเรื่องนี้เมื่อบริษัท Apple มาดูสถานที่เพื่อสร้าง Inspire ให้เขาเห็น โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

IMG_20240607155212000000.jpeg

นอกจากนี้ นายกฯเศรษฐา ยังได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ Startup ที่มานำเสนอผลงานว่า ควรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ตรงประเด็นชัดเจน ให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างไร รวมทั้งประสิทธิภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพและดีอย่างไร และต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่ากับเงินที่ผู้ต้องการมาลงทุนในผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่จะมาลงทุน

IMG_20240607155205000000.jpeg